Sistema ético

loader Cargando...

El sistema ètic de Cajamar Caja Rural (SEC) es pot definir com al conjunt de valor, principis, objectius i regles d'actuació de l'entitat, assumit voluntàriament per l'organització mateixa amb l'objectiu de contribuir a millorar-ne l'eficiència, així com també, a una utilització més justa i equitativa dels recursos que fa servir.

En base a la concepció de la nostra entitat, s'entén com a una empresa d'economia social de caràcter fundacional que concep les persones en termes finalistes i no pas en termes instrumentalistes: per a Cajamar Caja Rural, les persones són un fi, i no pas un mitjà. D'aquí ve que l'entitat aposti per desenvolupar la seva activitat en un entorn ètic i de ciutadania corporativa, tot respectat els valors essencials sobre els quals es recolza la societat en conjunt.

Cajamar Caja Rural vol anar més enllà del que exigeix l'ordenament jurídic, vol ampliar el seu compromís social de forma voluntària, així com també contribuir a millorar l'entorn econòmic, social i mediambiental en què desenvolupa la seva activitat, tot millorant, estimulant i ampliant, alhora, el diàleg continu amb les parts interessades (socis, treballadors, proveïdors, clients i societat en conjunt).