Les vinculacions no desitjades

loader Cargando...

Pilars

El sistema ètic de Cajamar Caja Rural abasta la voluntat de no relacionar-se amb certs sectors de la societat donades les seves activitats il·lícites o els seus efectes negatius per al conjunt de la societat. Més concretament, l'entitat es compromet a:

  • No finançar empreses o projectes l'activitat de les quals impliqui riscos socials o mediambientals greus
  • No finançar ni relacionar-se amb sectors il·legals o que siguin èticament o moralment reprovables, que estiguin relacionats amb el tràfic d'armes o de substàncies psicotròpiques, el terrorisme, el crim organitzat, el tracte de blanques, etc.
  • No donar suport a sectors o empreses d'activitats bàsicament especulatives
  • No fer servir, en cap cas, paradisos fiscals per a la gestió dels recursos, tant si són propis com si són de clients