Llei de Serveis de Pagament


loader Cargando...

El passat mes de desembre de 2009 va entrar en vigor la Llei de serveis de Pagament (LSP), norma que pretén homogeneïtzar les operacions de serveis de pagament (transferències, rebuts domiciliats, targetes, etc.) en tot el territori de l'Espai Econòmic Europeu perquè es puguin realitzar amb la mateixa facilitat, eficiència i seguretat que els pagaments nacionals interns dels Estats membres.

Quin és l’objectiu?

L'objectiu principal és garantir que els pagaments realitzats en l'àmbit de l'Espai Econòmic Europeu en concret, i principalment els ingressos i les retirades d'efectiu (en comptes corrents, llibretes d'estalvi i comptes de crèdit), les TRANSFERÈNCIES, els DEUTES DOMICILIATS (recurrents i no recurrents) i les operacions de pagament efectuades mitjançant TARGETA, es puguin realitzar amb la mateixa facilitat, eficiència i seguretat que els pagaments nacionals interns dels Estats membres.

On s’aplicarà la Llei de serveis de Pagament?

La Llei s'aplicarà sobre operacions de pagament realitzades entre ciutadans situats dins l'Espai Econòmic Europeu, és a dir, als països de la UE més Islàndia, Noruega i Liechtenstein.

Aquests pagaments, sense límit d'import, han de ser en euros o en qualsevol moneda dels Estats membres.