Quines operacions són les que estan incloses en la Llei?

  • Ingressos i retirades en efectiu.
  • Trameses de diners.
  • Emissió i recepció de transferències.
  • Remeses de deutes domiciliats, bestretes de crèdit o rebuts cedits per al cobrament o descompte.
  • Cessió de factures de targetes.
  • Execució d’operacions de pagament mitjançant targeta o dispositiu similar, originades en TPV o caixers o que s’acabin abonant mitjançant un d’estos dispositius.
  • Operacions de pagament efectuades a través de banca a distància.
  • L’emissió i/o adquisició d’instruments de pagament.