Virus i troià

Cargando...

Un troià és un programa dissenyat perquè una persona accedeixi de manera remota a un PC o un mòbil d’una altra. Una vegada instal·lat en el pc o telèfon mòbil podria entrar en l’equip de l’usuari habitual i fer diferents accions sense que es noti i sense el permís del propietari, segons la classe de troià i dels permisos que obtingui de manera fraudulenta.

En alguns casos poden mostrar missatges amb el pretext de reforçar la seguretat, amb l’objectiu de sol•licitar claus d’accés, coordenades de la targeta personal de claus, model de mòbil o número de telèfon mòbil. L’únic propòsit que tenen és realitzar operacions fraudulentes a través dels diferents portals de banca electrònica

Per tal que no es vegi afectat per aquesta mena de programes, li aconsellem:

  • Disposar d’un programa antivirus que s’actualitzi regularment a fi d’estar protegit contra les últimes amenaces.
  • Disposar d’un tallafoc (firewall en anglès) correctament configurat, alguns antivirus el porten integrat.
  • Tenir instal·lats els últims pedaços o actualitzacions de seguretat del sistema operatiu.
  • Descarregar els programes sempre de les pàgines web oficials o de pàgines web de confiança.
  • No obrir les dades adjuntes d’un missatge electrònic o SMS si no es coneix el remitent.
  • No introduir coordenades de signatura per a consulta de saldo, moviments, selecció de contractes o sense haver iniciat cap operació.
  • No introduir coordenades de signatura de manera agrupada.
  • No donar dades personals des d’enllaços inclosos en missatges electrònics o SMS.

RECORDI: Cajamar Caja Rural mai no li sol·licitarem dades sobre la seva targeta de claus, excepte quan realitzi les transaccions, en les quals únicament li sol·licitarem dues claus per poder finalitzar-la.

Si la seva banca electrònica sol·licita cap dada personal, contacti amb nosaltres en el telèfon 901 511 000.