Consells de protecció


loader Cargando...

  • Mantén-te informat sobre les novetats i alertes de seguretat.
  • Mantén actualitzat el teu equip, tant el sistema operatiu com qualsevol aplicació que tinguis instal·lada.
  • Fes còpies de seguretat amb una certa freqüència, a fi d'evitar la pèrdua de dades importants.
  • Utilitza programari legal, ja que sol oferir garantia i suport.
  • Utilitza Contrasenyes fortes en tots els serveis, per a dificultar la suplantació del teu usuari (evita noms, dates, dades conegudes o deduïbles, etc.).
  • Utilitza Eines de seguretat (en espanyol) que t'ajuden a protegir / reparar el teu equip enfront de les amenaces de la Xarxa.
  • Crea diferents usuaris, cadascun d'ells amb els permisos mínims necessaris per a poder realitzar les accions permeses.

Aquests consells i molts més relacionats amb la navegació per Internet, amb l'ús del correu electrònic, el comerç electrònic ... poden ser consultats en la Guia ràpida de consells (en espanyol) oferta per OSI.