Consells de protecció


loader Cargando...

  • Mantén-te informat sobre les novetats i alertes de seguretat.
  • Mantén actualitzat el teu equip, tant el sistema operatiu com qualsevol aplicació que tinguis instal·lada.
  • Fes còpies de seguretat amb una certa freqüència, a fi d'evitar la pèrdua de dades importants.
  • Utilitza programari legal, ja que sol oferir garantia i suport.
  • Utilitza Contrasenyes fortes en tots els serveis, per a dificultar la suplantació del teu usuari (evita noms, dates, dades conegudes o deduïbles, etc.).
  • Utilitza que t'ajuden a protegir / reparar el teu equip enfront de les amenaces de la Xarxa.
  • Crea diferents usuaris, cadascun d'ells amb els permisos mínims necessaris per a poder realitzar les accions permeses.

Aquests consells i molts més relacionats amb la navegació per Internet, amb l'ús del correu electrònic, el comerç electrònic ... poden ser consultats en la oferta per OSI.