Signatura d'Operacions


loader Cargando...

Màxima seguretat en les seves operacions per banca electrònica

Totes les operacions que realitzi a través de la seva Banca Electrònica són signades amb la seva Targeta de claus, que reforça la seguretat de les seves operacions, ja que li sol·licita la introducció variable de dos dels dígits que apareixen en el revers. La sol·licitud d'ambdues coordenades podrà fer-se de dues maneres en funció de si l'operació a realitzar és considerada rellevant(*) o no:

 • Si l'operació NO és considerada rellevant(*), se li sol·licitaran en pantalla les dues coordenades de la seva Targeta de claus.
  1. Després d’introduir les dades de l’operació, en la pantalla de confirmació se li sol·licitarà que introdueixi dues coordenades de la seva targeta personal de claus:
  2. Teclegi les coordenades que se sol·liciten i l’operació es durà a terme.
  firma sms tarjeta claves
 • Si l'operació és considerada rellevant(*), se li sol·licitaran una de las dos coordenadas en su teléfono móvil mediante un mensaje SMS gratuito.
  1. Després d’introduir les dades de l’operació, en la pantalla de confirmació se li sol·licitarà que introdueixi dues coordenades de la seva targeta personal de claus:
   • una que se li indicarà en pantalla
   • i l'altra que se li informarà a través d’un missatge SMS.
  2. Rebrà immediatament, en el seu telèfon mòbil, un missatge SMS gratuït amb les dades de l’operació i la segona coordenada que ha d’introduir.
  3. Comprovi que les dades de l'SMS són les de l’operació que vol realitzar.
  4. Teclegi les coordenades que se sol·liciten i l’operació es durà a terme.
  firma sms nueva
(*)Transacció rellevant: Aquella que el sistema valori com a tal, després de fer-ne una anàlisi interna i immediata. Podran ser operacions poc freqüents, d'import elevat, repetitives en intervals curts de temps, per controls aleatoris, etc.

Per la seua seguretat, recorde que:
 • No li sol·licitarem mai cap dada personal, com el seu número de mòbil, model o claus d’accés, i no ha d’accedir a la banca electrònica des d'enllaços inclosos en missatges electrònics o en SMS.
 • Només li sol·licitarem dos coordenades de la seua targeta de claus, i únicament per a confirmar operacions que haja sol·licitat prèviament.

Si la seua banca electrònica sol·licita alguna dada personal, contacte amb nosaltres en el telèfon 901 511 000.