Mesures de seguretat

loader Cargando...

Cajamar Caja Rural els aconsella tenir en compte les següents recomanacions bàsiques quan faci servir la nostra banca electrònica:


  • Accedir sempre a la banca electrònica teclejant l'adreça en el navegador. No accedir mai a través de missatges electrònics rebuts, encara que sembli que l'ha enviat l'entitat legítima.
  • Mai no se sol·licitarà simultàniament més de dues coordenades de la targeta personal de claus, i sempre quan se signa una operació dins banca electrònica. Sense excepció.
  • Accedir a la banca electrònica des d'equips amb antivirus actualitzats i de confiança.
  • Davant qualsevol situació sospitosa que es detecti, hay que cal posar-se en contacte amb atenció al client en el 901 511 000 abans de respondre o introduir dades.
  • Si no es connecta a la banca electrònica des del seu ordinador esborri el contingut de la memòria cau quan finalitzi la sessió.
  • Procuri no accedir des de cibercafés, llocs públics tals com hotels, aeroports, etc. o des de qualsevol equip del qual tingui dubtes sobre la seguretat.
  • Busqui sempre el prefix https:// en l'adreça del lloc web
  • Es recomana no introduir les dades d'accés i autorització de la banca electrònica en cap pàgina de la qual dubti de la seva autenticitat, així com en cap missatge, fins i tot en el cas que algú l'hi sol·liciti en nom de l'entitat. No doni mai el seu identificador i contrasenya o altres dades personals quan li siguin requerits per missatges SMS, fax, per un missatge de correu electrònic o per un enllaç contingut en aquest. Cajamar Caja Rural no li sol·licitarà mai claus secretes ni per correu electrònic, ni en persona, ni per via telefònica.
  • Es recomanable que prengui precaucions perquè terceres persones no visualitzin les seves dades d'accés i autorització de banca electrònica.

Mesures i Consells: