Preguntes freqüents


loader Cargando...

Ayuda e factura

En l’opció de factures a pagar li apareixeran les factures que li hagin tramès els seus proveïdors que facin ús de la nostra plataforma o de la de Bankinter, Bankia, CatalunyaCaixa, Govern de la Rioja i Facturpyme.

Els seus clients poden consultar en qualsevol moment les factures que els hagi tramès en l’opció factures a pagar. A més a més, pot indicar que s’enviï un correu electrònic al destinatari de la factura per avisar-lo de l’emissió. Per fer-ho, accedeixi a l’opció Utilitats > Configuració > Notificacions.

Si els seus clients estan donats d’alta en la nostra plataforma, les factures li apareixeran en l’opció de factures a pagar tan bon punt les emeti. També les rebran automàticament si utilitzen les plataformes de facturació de Bankinter, Bankia, CatalunyaCaixa, Govern de la Rioja i Facturpyme.

Si el seu client no està donat d’alta en cap de les plataformes anteriors, rebrà un correu en què se li comuniqui que se li ha enviat una factura i haurà de donar-se d’alta. Per a això, haurà d’utilitzar dues claus: una que rebrà en el mateix correu i una altra que haurà de generar-li vostè en l’opció Utilitats > Configuració > Gestió claus.

La nostra plataforma de facturació electrònica està plenament integrada en alguns programes de gestió: Facturaplus Elite, Eurowin 8.0, Sicalwin, B2B Router, Digifactin, Dimoni, Ewin Eniac, etc. En aquests casos, el seu programa de gestió li permetrà enviar i rebre les factures sense necessitat de connectar-se a la nostra banca electrònica.

Si el seu programa de gestió no té la integració amb la nostra plataforma, haurà d’exportar les factures al format Facturae o UBL, i després accedir a la plataforma de facturació electrònica per importar-les.

Si ja ha sol·licitat l’alta en la plataforma en la seva oficina del Grupo Cooperativo Cajamar, accedeixi a la banca electrònica, on tindrà disponible la pestanya EFACTURA. Faci-hi clic per accedir a la seva plataforma d’e-factura, on es troben totes les opcions per gestionar les seves factures electròniques.

La factura digital té plena validesa legal a Espanya, i és completament equiparable a la facturació en paper.