Serveis del TPV

Tpv


loader Cargando...

Terminal Multidivisa

Es permet fer la compra en la moneda del país de la targeta o en euros (moneda del nostre TPV); per tant, al comerç no se li permet canviar indistintament la moneda del TPV sinó que depèn del tipus de targeta; en definitiva, és el TPV que en detectar que la targeta no és d'un país de la zona euro mostra la possibilitat de seleccionar si opera en euros o en la moneda del país de la targeta.

tpv multidivisa

Terminals contactless

Són terminals que permeten efectuar el cobrament mitjançant targeta (o telèfon mòbil amb l'aplicació corresponent) sense que hi hagi contacte físic entre targeta/telèfon i TPV. Aquest sistema s'activarà per a operacions inferiors a 50 euros i només es requerirà teclejar el PIN o signar en operacions entre 20 i 50 euros.

tpv contactless

Pagament fraccionat

Es tracta d'un ajornament personalitzat que permet seleccionar de manera individual i independent per a cada compra quan començar a pagar i en quants mesos fraccionar-la. Per fer un ajornament personalitzat en un dels nostres TPV, la targeta, a més de ser de crèdit, ha de ser obligatòriament de la nostra entitat.

tpv aplaza tus compras

Signatura digital

Permet capturar digitalment el justificant de venda i substitueix la signatura al tiquet per una signatura a la pantalla del TPV.

tpv firma digital