Tipus de TPV

Tpv


loader Cargando...

TPV RTC

Terminals que es connecten a la xarxa elèctrica i a la xarxa telefònica convencional RTC, i per tant el comerç ha de disposar d'una roseta per al TPV i una altra per al telèfon de la botiga, o un lladre per a tots dos. És un terminal amb cable, anomenat Terminal Fix Normal. Aquest terminal s'ha de demanar per a establiments amb taulell i on el client té accés al terminal per introduir el pin de la targeta.

Serveis vinculats:

Serveis del TPV
Serveis del TPV
Serveis del TPV
Serveis del TPV

tpv rtc

TPV sense cables-GPRS

Terminals sense cables que es connecten amb el centre autoritzador amb tecnologia GPRS, és a dir, funcionen igual que un mòbil, i per tant NO s'han de sol·licitar per a establiments que tinguin poca cobertura de mòbil. Aquests terminals són exclusius per a comerços com ara restaurants, quioscos, taxis o establiments sense línia telefònica en els quals el comerç presenta el terminal al client per introduir el pin de la targeta.

Serveis vinculats:

Serveis del TPV
Serveis del TPV
Serveis del TPV
Serveis del TPV

tpv inalambrico gprs

TPV ADSL-WIFI-Bluetooth

Terminals tant de línia RTC com de línia ADSL amb tecnologia DECT, connectats a la xarxa elèctrica i a la xarxa telefònica, amb roseta en el cas de línia RTC i router en el cas de línia ADSL. Permeten certa mobilitat a l'establiment. És el que anomenem terminals sense cables. S'han de demanar per a establiments que no tinguin cobertura de mòbil, on el comerç presenta el terminal al client per introduir el pin de la targeta (per exemple, restaurants, quioscos sense cobertura mòbil).

Serveis vinculats:

Serveis del TPV
Serveis del TPV
Serveis del TPV
Serveis del TPV

tpv adsl wife bluetooth

TPV ADSL

Terminal que funciona connectat a la xarxa elèctrica i a la línia ADSL contractada pel comerç, i per tant aquest ha de disposar de router on el TPV es connectarà a un port lliure i obert (amb la confirmació prèvia del seu operador).

Serveis vinculats:

Serveis del TPV
Serveis del TPV
Serveis del TPV
Serveis del TPV

tpv adsl

TPV PC

Dispositius de lector de targetes que es connecten a l'equip PC de l'establiment, que mitjançant una aplicació obliga a connectar amb el servei web de TPV PC per enregistrar la venda i processar-la. El comerç necessita un programari compatible amb el lector de targetes que l'entitat subministra al comerç. Destinat a comerços amb un volum important d'operacions: estancs, pàrquings o supermercats són comerços habituals amb aquesta tecnologia.

Serveis vinculats:

Serveis del TPV
Serveis del TPV
Serveis del TPV
Serveis del TPV

tpv pc

Terminal No Atès o TNA

Terminals en què el mateix titular de la targeta fa el pagament. Principalment ens el trobem en gasolineres i pàrquings. Aquests terminals no atesos són propietat de l'establiment i han de ser instal·lats per un proveïdor amb certificat Servired. Destinat a gasolineres, cooperatives amb terminals no atesos i pàrquings.

Serveis vinculats:

Serveis del TPV
Serveis del TPV
Serveis del TPV
Serveis del TPV

tna

TPV smartphone

Passarel·la de pagament dissenyada per integrar els pagaments amb targeta bancària des de qualsevol terminal amb sistema operatiu Android, Apple o Windows. Consisteix en un dispositiu que li permetrà connectar-se al seu telèfon mòbil o a qualsevol dispositiu amb connexió de dades, des del qual prèviament s'ha d'haver descarregat una aplicació, que li permetrà processar operacions de mitjans de pagament, vendes, devolucions..., com si es tractés d'un TPV. Per al funcionament correcte de l'app cal que el terminal (telèfon o tauleta tàctil) tingui activat el bluetooth i disposi de connexió a internet. L'usuari haurà de descarregar-se l'aplicació "TPV" al market associat al seu sistema operatiu i connectar-lo via bluetooth al dispositiu de pagament.

tpv smartphone