CrediNegoci1 / 6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc

Cajamar Caja Rural està adherit al Fons de Garantia Espanyol de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment per aquest Fons és de 100.000 euros per dipositant

logo credinegocio grande

El compte de crèdit que retalla despeses per al teu negoci en funció de la teva vinculació.

RETALLA EL COST DEL TEU CREDINEGOCI PER LA LÍNIA DE PUNTS

Un negoci sempre està en constant evolució, i per a això necessita finançar-ne el circulant, ampliar-se, expandir-se, crear noves línies de negoci..., créixer.

Pensant en tot això, en Cajamar Caja Rural t'oferim el nou Compte Credinegoci.

Un compte que t'ofereix la possibilitat de beneficiar-te de la nostra millor tarifa en el teu TPV, entre altres avantatges. Tot en funció de la contractació de determinats productes.


Et proposem... créixer junts.


Sol·licitar més informació

 (en espanyol)

Pots
escollir les condicions financeres
(1)(2)

Pots
accedir a un compte sense comissió de manteniment
(1)

Pots
aconseguir la nostra millor tarifa per
al teu TPV
(3)

Aquí, pots

(1) Compte de crèdit i Compte a la vista adreçats a autònoms i professionals amb rebut d'autònom domiciliat a l'entitat, targeta de crèdit Màster Card GCC (Professional o Business) i un 1% del nominal del finançament en aportacions al capital social de l'entitat, amb un mínim de 180 euros.

(2) En funció de la contractació de determinats productes.

(3) Taxa de descompte del 0,40% aplicable com a màxim a dos TPV.