Finançament el pagament dels impostos i assegurances socials

loader Cargando...

Circulant

No esperis més i gestiona
els teus impostos i assegurances socials amb comoditat

persona reloj

Ràpidament i sense esperes

billetes

Liquiditat per al teu negoci

calendario

Finançament fins a 3 mesos

Per a moltes empreses i autònoms, el pagament dels impostos (IVA, societats, assegurances socials, etc.) pot suposar una tasca lenta i costosa.

Per això t'oferim la gestió d'aquests pagaments mitjançant la domiciliació amb possibilitat de
finançament fins a 3 mesos a un tipus d'interès de 0,00%. TAE des de 4,10%* (a dos mesos 6,20%**).

Una manera molt ràpida i còmoda que et permetrà guanyar temps i recursos.


porcentaje

TIN: 0,00%
TAE: des de 4,10%* (a dos mesos 6,20%**)

Amb les següents condicions financeres: TIN: 0,00%. Termini màxim: 3 mesos. Comissió d'obertura: 1,00%. Import màxim a finançar: 70.000 €.

*TAE des de 4,10% calculada per a un termini de 3 mesos i un import de 35.000 euros amb amortització i liquidació a venciment. Finançament subjecte als requisits i les condicions de concessió de riscos de l'Entitat.

**TAE 6,20% calculada per a un termini de 2 mesos i un import de 35.000 euros amb amortització i liquidació a venciment.

Finançament subjecte als requisits i les condicions de concessió de riscos de l'Entitat i vàlid fins al 31/12/2018.

~ Calendari general del contribuent 2017 ~


Gener 2017



 • 02-01-2017 Fins al 2 de gener del 2017
  • Renda
  • IVA

 • 20-01-2017 Fins al 20 de gener
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost especial sobre l'electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost Especial sobre el Carbó

 • 30-01-2017 Fins al 30 de gener del 2017
  • Renda
  • IVA

 • 31-01-2017 Fins a 31 de gener
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Declaració informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d'entitats de nova o recent creació
  • Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres relacionades amb béns immobles
  • Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades
  • Declaració informativa d'adquisicions i alienacions d'accions i participacions en institucions d'inversió col·lectiva
  • Operacions amb actius financers

Si quieres obtener más información sobre el Calendario General del Contribuyente 2017, accede a la web de la Agencia Tributaria.

Febrer 2017



 • 20-02-2017 Fins al 20 de febrer
  • Renda i Societats
  • Número d'identificació fiscal
  • IVA
  • Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d'estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència
  • Subvencions, indemnitzacions o ajudes d'activitats agrícoles, ramaderes o forestals
  • Impost sobre les primes d'assegurances
  • Impostos especials de fabricació
  • Impost especial sobre l'electricitat
  • Impostos mediambientals

 • 28-02-2017 Fins al 28 de febrer
  • Impost sobre Societats
  • Declaració anual de consum d'energia elèctrica
  • Declaració informativa anual d'operacions realitzades per empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit
  • Declaració informativa d'entitats en règim d'atribució de rendes
  • Declaració informativa anual de plans d'estalvi a llarg termini
  • Declaració anual d'operacions amb tercers

Si quieres obtener más información sobre el Calendario General del Contribuyente 2017, accede a la web de la Agencia Tributaria.

Març 2017



 • 20-03-2017 Fins al 20 de març
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Declaració recapitulativa d'operacions amb gasos fluorats d'efecte d'hivernacle

 • 31-03-2017 Fins al 31 de març
  • Declaració informativa anual d'imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document
  • Declaració informativa de valors, assegurances i rendes
  • Declaració informativa sobre clients perceptors de beneficis distribuïts per institucions d'inversió coletiva espanyoles, així com d'aquells per compte dels quals l'entitat comercialitzadora hagi efectuat reemborsaments o transmissions d'accions o participacions
  • Declaració informativa sobre clients amb posició inversora en institucions d'inversió col·lectiva espanyoles, referida a data 31 de desembre del exercici, en els supòsits de comercialització transfronterera d'accions o participacions en institucions d'inversió col·lectiva espanyoles
  • Impost sobre hidrocarburs
  • Declaració informativa sobre béns i drets a l'estranger

Si quieres obtener más información sobre el Calendario General del Contribuyente 2017, accede a la web de la Agencia Tributaria.

Abril 2017



 • 05-04-2017 Des del 5 d'abril fins al 30 de juny
  • Renda i Patrimoni

 • 20-04-2017 Fins al 20 d'abril
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost Especial sobre el Carbó

Si quieres obtener más información sobre el Calendario General del Contribuyente 2017, accede a la web de la Agencia Tributaria.

Maig 2017



 • 02-05-2017 Fins al 2 de maig
  • Número d'Identificació Fiscal

 • 11-05-2017 Des del 11 de maig fins al 30 de juny
  • Renda

 • 22-05-2017 Fins al 22 de maig
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals

 • 31-05-2017 Fins al 31 de maig
  • Declaració anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua
  • Declaració anual de comptes financers de determinades persones estatunidencs

Si quieres obtener más información sobre el Calendario General del Contribuyente 2017, accede a la web de la Agencia Tributaria.

Juny 2017



 • 20-06-2017 Fins al 20 de juny
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals

 • 26-06-2017 Fins al 26 de juny
  • Renda i Patrimoni

 • 30-06-2017 Fins al 30 de juny
  • Renda i Patrimoni
  • Declaració informativa anual d'ajudes rebudes en el marc de REF de Canàries i altres ajudes d'Estat per contribuents del Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o del Impost sobre la Renda de no Residents sense establiment permanent.
  • IVA

Si quieres obtener más información sobre el Calendario General del Contribuyente 2017, accede a la web de la Agencia Tributaria.

Juliol 2017



 • 20-07-2017 Fins al 20 de juliol
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost Especial sobre el Carbó

 • 25-07-2017 Fins al 25 de juliol
  • Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de No Residents (Establiments Permanents i Entitats en Atribució de Rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol)
  • Declaració informativa anual d'ajudes rebudes en el marc del REF de Canàries i altres ajudes d'Estat per contribuents del Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de no Residents (establiments permanents i Entitats en atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol).

 • 31-07-2017 Fins al 31 de juliol
  • Número d'Identificació Fiscal
  • Impost sobre Dipòsits a les Entitats de Crèdit

Si quieres obtener más información sobre el Calendario General del Contribuyente 2017, accede a la web de la Agencia Tributaria.

Agost 2017



 • 21-08-2017 Fins al 21 d'agost
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat

 • 30-08-2017 Fins al 30 d'agost
  • IVA

 • 31-08-2017 Fins al 31 d'agost
  • Es podran presentar els models 349 de l'IVA i 430 de l'Impost sobre les Primes d'Assegurances, el termini de presentació de les quals conclou el 20 de setembre.

Si quieres obtener más información sobre el Calendario General del Contribuyente 2017, accede a la web de la Agencia Tributaria.

Setembre 2017



 • 20-09-2017 Fins al 20 de setembre
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals

Si quieres obtener más información sobre el Calendario General del Contribuyente 2017, accede a la web de la Agencia Tributaria.

Octubre 2017



 • 02-10-2017 Fins al 02 d'octubre
  • IVA

 • 20-10-2017 Fins al 20 d'octubre
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost Especial sobre el Carbó

 • 30-10-2017 Fins al 30 d'octubre
  • IVA

 • 31-10-2017 Fins al 31 d'octubre
  • Número d'Identificació Fiscal
  • Compte Corrent Tributari

Si quieres obtener más información sobre el Calendario General del Contribuyente 2017, accede a la web de la Agencia Tributaria.

Novembre 2017



 • 06-11-2017 Fins al 6 de novembre
  • Renda

 • 20-11-2017 Fins al 20 de novembre
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals

 • 30-11-2017 Fins al 30 de novembre
  • IVA
  • Impostos Mediambientals

Si quieres obtener más información sobre el Calendario General del Contribuyente 2017, accede a la web de la Agencia Tributaria.

Desembre 2017



 • 20-12-2017 Fins al 20 de desembre
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals

Si quieres obtener más información sobre el Calendario General del Contribuyente 2017, accede a la web de la Agencia Tributaria.