En profunditat...

Emissió de Garanties Internacionals


loader Cargando...

Emissió de Garanties Internacionals

Una Garantia Internacional s'utilitza perquè un importador o un exportador puguen cobrir els distints riscos inherents a les operacions de comerç exterior.

La gran majoria de garanties s'emeten mitjançant el sistema Swift i s'acullen a les "CCI, regles uniformes relatives a les garanties a primer requeriment, URDG 758".

Aquestes normes són redactades per la Cambra de Comerç Internacional i són acceptades pels agents del comerç exterior.

Els diversos actors en una Garantia Internacional són:

 • Ordenant: l'ordenant és aquell que ha de garantir una condició de l'operació comercial; per tant, pot ser l'importador o l'exportador.
 • Beneficiari: el beneficiari és aquell que rep la garantia a favor seu, i pot ser l'importador o l'exportador.
 • Banc emissor: és el banc garant, és a dir, el que garanteix en nom de l'ordenant.
 • Banc avisador/receptor: és el banc que rep la garantia i que ha d'avisar el seu client.

Les principals dades que han de pactar l'ordenant i el beneficiari són:

 • Import i moneda.
 • Fecha de vencimiento de la garantía.
 • Objecte de la garantia.
 • Text de la garantia.
 • Normes a què s'ha d'acollir en cas de disputa.

És important que quan el beneficiari rebi la garantia comprovi que totes les dades reflectides en el text de l'aval corresponen a les pactades prèviament amb l'ordenant.

Al llarg del temps, les operacions comercials poden experimentar canvis en les teves condicions, i això pot afectar els termes de la garantia.

Per això, tots els termes de la garantia es poden modificar a sol·licitud del seu ordenant i sempre que el beneficiari ho accepti.

El funcionament d'una garantia es pot dividir en dues fases:

 • Obertura i notificació:
  • 1. Contracte de compravenda: el punt de partida ha de ser la negociació de totes les condicions entre importador i exportador.
  • 2. Sol·licitud d'obertura: un cop tancats els acords, l'ordenant acudirà al seu banc i sol·licitarà l'emissió de la garantia.
  • 3. Emissió de la garantia: el banc de l'ordenant emetrà l'operació mitjançant un missatge Swift.
  • 4. Notificació de la recepció de la garantia: el banc receptor avisarà el seu client sobre la recepció de l'aval.
  • 5. Si l'ordenant compleix les teves obligacions, el cicle acabaria aquí i la garantia venceria sense ser executada.
 • Execució
  • 6. En el cas que l'ordenant no compleixi les teves obligacions, el beneficiari presentarà els documents al seu banc per a l'execució de la garantia.
  • 7. Enviament de documents: el banc receptor enviarà els documents al banc emissor.
  • 8. Avís a l'ordenant i càrrec en el seu compte: si els documents presentats són conformes.
  • 9. Enviament de fons: el banc emissor enviarà els fons al banc receptor per al seu abonament al beneficiari.
  • 10.Abonament de fons al beneficiari.
esquema garantias internacionales