Finançament d'exportació

Finançament al Comerç Exterior


loader Cargando...

Finançament al Comerç Exterior

Si exportes, pots oferir als teus clients facilitats de pagament sense que es vegi afectada la liquiditat de la teva empresa. I tot això independentment del mitjà de cobrament que utilitzis.

Si la necessitat d'avançament et sorgeix abans de l'enviament de la mercaderia, podràs fer un Prefinançament.

Condicions:

 • Termini màxim de finançament: 270 dies.
 • Modalitat de cobrament d'interessos anticipats.
 • Productes finançables:
  • Factures.
  • Remeses d'exportació.
  • Crèdits documentaris d'exportació.

Hem de tenir en compte:

 • No és el mateix finançar en euros que en divisa no euro: si financem en euros, el tipus d'interès de referència serà l'euríbor al termini que correspongui. Si financem en divisa no euro, el tipus d'interès serà el líbor corresponent a aquesta divisa al termini assenyalat. No és el mateix euríbor a 3 mesos que líbor USD a 3 mesos.
 • Si financem en euros, estem eliminant el risc de tipus de canvi. Si financem en divisa, no sabrem el contravalor en euros fins al venciment del finançament, tret que hàgim contractat un producte de cobertura de tipus de canvi.