Finançament d'importació

Finançament al Comerç Exterior


loader Cargando...

Finançament al Comerç Exterior

Arribada la data de pagament al proveïdor, pots finançar-te amb nosaltres independentment del mètode de pagament triat: transferència, remesa d'importació o crèdit documentari d'importació. Nosaltres efectuem el pagament al teu proveïdor i tu ens lliuraràs els fons al venciment estipulat.

A més a més, pots utilitzar aquest producte com a avantatge competitiu plantejant al proveïdor un descompte per pagament immediat, de manera que li pagaries a la vista i et finançaries amb nosaltres. Algunes vegades aquest descompte és superior als costos del finançament. Contacta amb la teva oficina per comprovar quines són les condicions d'aquest producte.

A més a més, si vols finançar un pagament emès mitjançant una transferència, podràs fer-ho còmodament des de la Banca electrònica, sense necessitat d'acudir a l'oficina.

Condicions:

 • Si el pagament s'efectua en divisa no euro, podràs finançar en euros o en la divisa corresponent.
 • Termini màxim de finançament: 270 dies.
 • Modalitat de cobrament d'interessos al venciment.
 • Productes finançables:
  • Transferències emeses.
  • Remeses d'importació.
  • Crèdits documentaris d'importació.

Hem de tenir en compte:

 • No és el mateix finançar en euros que en divisa no euro: si financem en euros, el tipus d'interès de referència serà l'euríbor al termini que correspongui. Si financem en divisa no euro el tipus d'interès de referència, serà el líbor de la moneda corresponent al termini assenyalat. No és el mateix euríbor a 3 mesos que líbor USD a 3 mesos.
 • Si financem en euros, estem eliminant el risc de tipus de canvi. Si financem en divisa, no sabrem el contravalor en euros fins al venciment, encara que podem contractar una assegurança de canvi per fixar el preu que s'aplicarà al venciment.