Tarifa Benvinguda Autònoms i Professionals

Cargando...

Indicador del risc del Compte Corrent associada.

1 / 6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc

Cajamar Caja Rural està adherit al Fons de Garantia Espanyol de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment per aquest Fons és de 100.000 euros per dipositant

Comissió de manteniment de comptes a la vista: 0 € / mes(1)(2)

(1) Només per al primer titular del compte persona física no consumidor (tindran la consideració de nous clients les persones que abans de la contractació del compte no haguessin figurat com a titular/cotitular en cap compte de l'entitat).
(2) Per aplicar la bonificació, cap titular podrà estar en situació d'impagament en operacions d'actiu ni en descobert en el compte en el moment de la liquidació.