Tarifa Plana Professional PLUS


loader Cargando...

Indicador del risc del Compte Corrent associada.

1 / 6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc

Cajamar Caja Rural està adherit al Fons de Garantia Espanyol de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment per aquest Fons és de 100.000 euros per dipositant

Tarifa Plana de productes que engloba el compte a la vista, l'Oficina Virtual i els serveis bancaris més freqüents:

Quatre operacions al mes de cada un d'aquests serveis realitzats des de Banca Electrònica:

 • Transferències en euros a un altre compte de l'entitat, a un altre compte d'una entitat del GCC i a una altra entitat SEPA. La cinquena i successives operacions realitzades en el mateix mes es cobraran a la tarifa vigent.
 • Sense límit en els serveis següents:
 • Ingrés de xecs en euros.
 • Transferències per Banca Electrònica.
 • Enviaments de diners Hal Cash, àmbit nacional.

Podràs gaudir de la Tarifa Plana Professional Plus per 0 euros/mes(*) si domicilies el rebut de cotització a la Seguretat Social d'Autònoms o Mútua de Previsió Social (admet la domiciliació de qualsevol tipus de rebuts, pagament d'impostos i qualsevol altre servei de cada compte a la vista).

I si a més compleixes tres de les condicions següents:

 • Aportacions i/o traspassos a PP(**) O PPA(***) amb un import superior o igual a 480 € en els 12 mesos anteriors.
 • Aportacions a Assegurances d'Estalvi de Prima Periòdica(***) amb un import superior o igual a 480 € en els 12 mesos anteriors.
 • Saldo mitjà mensual en fons d'inversió de 10.000 €.
 • Saldo mitjà mensual en compte vista no remunerat amb un import superior o igual a 3.000.
 • Assegurança de Decessos(****) amb prima de rebut anual mínima de 190 €.
 • Assegurances d'Incapacitat Laboral Transitòria(*****) amb prima de rebut anual mínima de 200 €.
 • Operacions targeta Crèdit Mastercard Professional (import superior o igual a 3.000 €/any).

(*) S'aplicarà aquesta comissió quan es compleixin les condicions obligatòries i tres de les opcionals ininterrompudament. El titular del contracte de Tarifa Plana haurà de ser primer titular dels productes o serveis contractats.
(**)Entitat gestora: Cajamar Vida, S. A., EGFP, CIF: A-04465555. R. M. d'Almeria, t. 838, l. O, f. 1, full AL-20409. Entitat depositària i promotora: CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, CIF: F-04743175. Inscrita en el R. M. d'Almeria, t. 1.526, l. 0, f. 1, full AL-40338, Inscripció 1a de data 31 d'octubre del 2012.
(***) Assegurances contractades amb CAJAMAR Vida, S. A., de Seguros y Reaseguros, a través de Cajamar Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.L.U., CIF B04428223, inscrit en la DGSFP amb clau núm.: OV0014.
(****) Assegurança contractada amb CAJAMAR SEGUROS GENERALES, S. A., de Seguros y Reaseguros, a través de Cajamar Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.L.U., CIF B04428223, inscrit en la DGS i FP amb clau administrativa núm.: OV0014.
(*****) Assegurances contractades amb LA PREVISIÓN MALLORQUINA de Seguros, S. A., amb algunes o totes les cobertures ressenyades, a través de Cajamar Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.L.U., CIF B04428223, inscrit en la DGS i FP amb clau administrativa núm.: OV0014.
Consulteu en www.grupocooperativocajamar.es/aseguradoras les asseguradores amb què l'Operador de Banca-Seguros Vinculado manté contracte d'agència.