Compte 360º

loader Cargando...

1 / 6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc

Cajamar Caja Rural està adherit al Fons de Garantia Espanyol de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment per aquest Fons és de 100.000 euros per dipositant

comisiones

EL TEU COMPTE 360 SENSE COMISSIONS
(0€ TRIMESTRE*)

monedas

FINS AL 3% (TIN) PER ALS TEUS ESTALVIS EN EL TEU COMPTE(1)

tarjeta

TARGETA DE CRÈDIT SENSE COMISSIONS


(1) Exemple TIN: 3,00%. TAE: 3,03%. Calculada per a un compte amb un saldo diari de 12.000 €. Nòmina de 645,30 € mensuals. Comissió de manteniment 0 € i liquidacions trimestrals.

PER AL TEU DIA A DIA... CONTRACTA EL COMPTE 360° SENSE COMISSIÓ DE MANTENIMENT (0 € TRIMESTRE*)

Gaudeix del teu COMPTE 360 SENSE COMISSIÓ DE MANTENIMENT, complint les condicions següents:

 • Tenint domiciliada la teva nòmina en el compte 360 (nòmina mensual mínima de 645,30 €).
 • Sent soci de l'Entitat amb subscripció i manteniment d'aportacions per un saldo mitjà trimestral = a 1.000 €
(*) En cas d'incompliment d'una o de les dues condicions, o de situació d'impagament davant l'entitat, la comissió de manteniment a aplicar serà l'estàndard del contracte.

I gaudeix, a més, de:

 • 5 transferències mensuals, en €, internes o entre entitats del Grup.
 • 5 transferències mensuals, en €, nacionals o amb països de l'Espai Econòmic Europeu.
 • Ingrés de xecs en €, domiciliats en entitats financeres a Espanya, sense limitació de quantitat.


logo cuenta 360 mini

PER ALS TEUS ESTALVIS... BENEFICIA'T DE LA SEVA REMUNERACIÓ ESPECIAL

Gaudeix també d'una remuneració molt especial per als teus estalvis:

 • Si el teu saldo diari en el compte 360 és superior a 1.000 € i si tens la teva Oficina Virtual.
 • Si tens contractada i activa una targeta de crèdit Visa Classic o Mastercard Estàndard.

I, a més, si tens contractats almenys DOS dels productes següents:

 • Aportacions a Plans de Pensions (PP) o Plans de Previsió Assegurats (PPA), per una quantia igual o superior a 480 €.
 • Aportacions periòdiques o extraordinàries a Assegurances d'Estalvi de Prima Periòdica, per una quantia igual o superior a 480 €.
 • Contractació o tinença d'una Assegurança de Vida Risc, amb un capital mínim garantit de 50.000 €.
 • Contractació o tinença d'una Assegurança de Llar, amb una prima de rebut anual mínima de 190 €.
 • Contractació o tinença d'una Assegurança de Decessos, amb una prima de rebut anual mínima de 190 €.
 • Contratación o tenencia de un Seguro de ILT, con una prima de recibo anual mínima de 200€
 • Saldo medio mensual de 10.000€ en fondos de inversión.
D'1.000,00 € fins a 3.000,00 € TIN:1,50%(1)
De 3.001,00 € fins a 12.000,00 € TIN:3,00%(2)

(1) Exemple TIN: 1,50%. TAE 1,51%. Calculada per a un compte amb saldo diari de 3.000 €. Nòmina de 645,30 € mensuals. Comissió de manteniment 0 € i liquidacions trimestrals.

(2) Exemple TIN: 3,00%. TAE: 3,03%. Calculada per a un compte amb saldo diari de 12.000 €. Nòmina de 645,30 € mensuals. Comissió de manteniment 0 € i liquidacions trimestrals.logo cuenta 360 mini

PER ALS TEUS PAGAMENTS... BENEFICIA'T D'UNA TARGETA AMB UNES CONDICIONS MOLT ESPECIALS

 • Perquè els titulars del COMPTE 360° SENSE COMISSIÓ DE MANTENIMENT tindran una Targeta de Crèdit amb condicions especials:
  • Comissió per Emissió (targetes noves): 0 €
  • Comissió per Manteniment: 0 € / trimestre(*)
(*) En el moment de liquidar la comissió de manteniment de la targeta de crèdit, el seu titular haurà de continuar sent titular de la tarifa Compte 360°, hi haurà de tenir nòmina per un import igual o superior a 645,30 € domiciliada en l'entitat o capital social subscrit igual o superior a 1.000 € i un volum trimestral de compres amb la targeta de crèdit igual o superior a 600 € en el període liquidat. En cas d'incompliment, seran aplicables les comissions de manteniment indicades en les condicions generals del contracte.