Compte 360º

Comptes a la vista


loader Cargando...

Indicador del risc del compte corrent

1 / 6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc

Cajamar Caja Rural està adherit al Fons de Garantia Espanyol de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment per aquest Fons és de 100.000 euros per dipositant

la cuenta que te mereces cuenta 360 movil responsive

Compte 360° • El teu compte 360° sense comissions de manteniment (0 € trimestre)(1)
 • Compte remunerat molt especial per als teus estalvis, des del primer cèntim fins a 9.000 €.


Des de 0,10% TIN (0,10% TAE)(2)per a saldos diaris entre 1.000 € i 3.000 €

Fins a 1,00% TIN (1,00% TAE)(2) per a saldos diaris entre 3.000,01 € i 9.000 € • Targeta de crèdit sense comissió d'emissió ni manteniment només pel fet de ser titular del compte 360°.
 • Totalment operativa per Banca Electrònica i App, a més de transferències immediates sense límit.

logo cuenta 360

Et mereixes un compte remunerat!

(0)Font interna. Dades calculades des que es va començar a comercialitzar el Compte 360°, al maig de 2015, fins a febrer de 2019.

Per a la contractació del Compte 360°, el client haurà de tenir activa la Banca Electrònica.

Tota la informació que necessites per a comissió 0 € de manteniment del Compte 360°:

(1) Complint UNA de les DUES CONDICIONS següents, la comissió de manteniment del Compte 360° serà de 0 € / trimestre:
 • 1) Condició 1 per a comissió de manteniment 0 €: tenir domiciliat en el Compte 360° un dels havers admesos en el Compte 360° (HA360) i complir dues de les vinculacions addicionals del Compte 360° (VA360), que impliquen mantenir productes contractats per qualsevol dels titulars sobre el Compte 360°.
 • 2) Condició 2 per a comissió de manteniment 0 €: que qualsevol dels titulars del compte sigui soci de l'entitat i mantingui subscrites aportacions per un saldo mitjà trimestral ≥ a 1.000 €.

Tota la informació que necessites per a la remuneració del Compte 360°:

(2) Per remunerar el saldo del Compte 360°, han de complir-se simultàniament aquestes dues condicions:
 • 1) Condició 1 per a un compte remunerat: tenir domiciliat en el Compte 360° un dels havers admesos en el Compte 360° (HA360).
 • 2) Condició 2 per a la remuneració: que qualsevol dels titulars del compte sigui soci de l'Entitat i mantingui subscrites aportacions per un saldo mitjà trimestral ≥ a 1.000 €.
A més, serà necessari complir tots els requisits següents:
 • Tenir contractada i activa una targeta de crèdit Cajamar Consum, Visa Classic, Visa Business, Mastercard Estàndard o Mastercard Professional.
 • Tenir contractada la Banca Electrònica.
 • Que el saldo del compte 360° sigui superior a 1.000 € (els dies amb saldo inferior no tindran remuneració).
I si, a més a més, es compleixen dues de les vinculacions addicionals del Compte 360° (VA360), la remuneració dels saldos diaris seria la següent:
 • Els comptes amb saldos diaris entre 1.000 € i 3.000 €, es remuneraran 0,10% TIN (0,10% TAE) per tot el saldo diari des del primer cèntim. TAE calculat per a un compte amb saldo creditor diari de 3.000 € i complint les condicions.
 • TAE 0,10% per a un TIN: 0,10%: Liquidació trimestral d'interessos. La remuneració bruta del 39/09/2020 al 31/12/2020 és de 0,75 € per a un supòsit de saldo diari de 3.000 euros constants durant el període.
 • Els comptes amb saldos diaris entre 3.000,01 € i 9.000 € es remuneraran a 1,00% TIN (1,00% TAE) per tot el saldo diari des del primer cèntim. TAE calculat per a un compte amb saldo creditor diari de 9.000 € i complint les condicions.
 • TAE 1,00% per a un TIN: 1,00%: Liquidació trimestral d'interessos. La remuneració bruta del 30/09/2020 al 31/12/2020 és de 22,62 € per a un supòsit de saldo diari de 9.000 euros constants durant el període.

(HA360) Havers admesos en el Compte 360°:

 • Nòmina mensual mínima de 645,30 € (rebuda mitjançant domiciliació periòdica directa del Centre Pagador).
 • Ingressos recurrents equiparables a la percepció de Nòmina amb 645,30 € d'import mínim mensual (no computen els ingressos en efectiu)(*)
 • Pensió mensual mínima de 300 €.
 • Rebut d'autònoms o de Mutualitat de Previsió Social sense import mínim.
 • Ajudes PAC amb 3.000 € d'import mínim en els 12 mesos anteriors.
(*) Ingressos recurrents per un import mínim mensual de 645,30 €. Es consideren ingressos recurrents els xecs nòmina o transferències emeses pel pagador. En queden exclosos els ingressos en efectiu i els autotraspassos o les autotransferències.

(VA360) Vinculacions addicionals del Compte 360° impliquen mantenir contractats sobre el Compte 360°, per qualsevol dels titulars:

 • 1. Aportacions a Plans de Pensions (PP) per una quantia igual o superior a 600 euros. (**),(***)
 • 2. Contractació o tinença d'una Assegurança de Vida Risc, amb un capital mínim garantit de 50.000 euros.
 • 3. Contractació o tinença d'una Assegurança de Llar, amb una prima de rebut anual mínima de 190 euros. (***)
 • 4. Contractació o tinença d'una Assegurança de Decessos, amb una prima de rebut anual mínima de 190 euros. (***)
 • 5. Contractació o tinença d'una Assegurança d'Incapacitat Laboral Transitòria, amb una prima de rebut anual mínima de 200 euros. (***)
 • 6. Manteniments d'un saldo mitjà igual o superior a 10.000 euros en fons d'inversió en els 3 mesos anteriors a la liquidació. (**)
 • 7. Compres en comerços amb targeta de Crèdit, realitzades per qualsevol titular del compte (import ≥ 2.400 €/any).(***)

Les vinculacions han de complir-se amb un sol contracte d'un dels titulars del compte. Les aportacions a PP sí que es poden sumar als contractes sempre que siguin del mateix titular.

(**) Les aportacions a Plans de Pensions i els traspassos externs de Fons d'Inversió per als quals s'hagin sol·licitat regals o bonificacions vinculats a les campanyes promocionals que realitza l'ENTITAT, no són vàlides com a vinculació.
(***) L'import indicat s'ha de complir en els 12 mesos anteriors a la data de liquidació o l'equivalent prorratejat al període liquidat.