Dipòsit Nòmina/Pensió

Dipòsits


loader Cargando...

Dipòsits

1 / 6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc

Cajamar Caja Rural està adherit al Fons de Garantia Espanyol de Dipòsits d'Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment per aquest Fons és de 100.000 euros per dipositant

El reembossament, rescat o la devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions

És un dipòsit a termini fix, amb tota la liquiditat i una rendibilitat preferent si té domiciliada la pensió, la nòmina, la desocupació, el rebut dels autònoms o el rebut de la Mutualitat de Previsió Social a la nostra entitat.

El dipòsit es pot contractar a 6, 12, 18 ó 24 mesos, amb possibilitat d'abonament d'interessos a diversos terminis: mensual, trimestral, semestral, anual o a venciment.

Mínim inicial:

3.000 € i múltiples de 200 €.

Tipus d'interès:

Fix i, a més, preferent si té domiciliada la pensió, la nòmina, la desocupació el rebut dels autònoms o el rebut de la Mutualitat de Previsió Social en la nostra entitat.

Se'n permet la cancel·lació anticipada (**) total o parcial.

Fiscalitat:

Els interessos generats per este dipòsit es consideren rendiments del capital mobiliari i estan subjectes a retenció fiscal, segons la normativa fiscal vigent.

A destacar:

Rendibilitat garantida, sense riscos per a la inversió. Disposa de liquiditat, cosa que permet cancel·lar-lo de forma anticipada.

* Es consideraran les pensions de la Seguretat Social o d'emissors privats amb un import superior als 300 €. Es tindran en compte les nòmines o les subsidis de desocupació que tinguen un import de més de 645,30 € (consulte, en l'oficina, el criteri que s'utilitza per a considerar la nòmina). Es tindrà en compte el rebut del pagament dels treballadors autònoms a la Seguretat Social o el rebut de la mutualitat de previsió social, si n'hi haguera.
** La penalización en el caso de cancelación anticipada de una imposición es del 0,50% nominal anual sobre el importe cancelado, aplicable sobre el período transcurrido desde la fecha apertura hasta la fecha de cancelación efectiva, sin que el importe pueda exceder los intereses devengados (cobrados o no). Si es cancel·la el dipòsit de forma anticipada quan encara no hagen transcorregut 28 dies després d'obrir-lo o de renovar-lo, no es practicarà cap tipus de liquidació d'interessos.

Simulador de depósito a…

Utilice nuestros simuladores para calcular sus beneficios.