Pla de Previsió Assegurat

loader Cargando...

Plans de previsió

1 / 6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas que s'esdevingui alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions

El valor del dret de rescat o mobilització depèn del valor de mercat dels actius assignats i pot provocar pèrdues rellevants

Contractat amb CAJAMAR Vida, S.A., de Seguros y Reaseguros. És un sistema d'estalvi que té com a finalitat la generació a mitjà o llarg termini d'un capital destinat a la jubilació, i garanteix no sols el capital acumulat, sinó també una determinada rendibilitat prefixada de manera periòdica.

S'instrumenta en un contracte d'assegurança, amb les mateixes condicions que els plans de pensions (límits anuals d'aportació, disponibilitat, tractament fiscal, fórmules de cobrament del capital, etc.), però, a diferència d'aquests, té una rendibilitat garantida.

I amb un interés molt atractiu i garantit prèviament per a cada semestre.

 • La TAE garantida per al 2n semestre de 2009 va ser del 2,90%.
 • La TAE garantida per al 1r semestre de 2010 va ser del 2,50%.
 • La TAE garantida per al 2n semestre de 2010 va ser del 2,50%.
 • La TAE garantida per al 1r semestre de 2011 va ser del 2,75%.
 • La TAE garantida per al 2n semestre de 2011 va ser del 3,10%.
 • La TAE garantida per al 1r semestre de 2012 va ser del 3,60%.
 • La TAE garantida per al 2n semestre de 2012 va ser del 3,60%.
 • La TAE garantida per al 1r semestre de 2013 va ser del 3,30%.
 • La TAE garantida per al 2n semestre de 2013 va ser del 3,10%.
 • La TAE garantida per al 1r semestre de 2014 va ser del 3,00%.
 • La TAE garantida per al 2n semestre de 2014 va ser del 2,80%.
 • La TAE garantida per al 1r semestre de 2015 va ser del 2,50%.
 • La TAE garantida per al 2n semestre de 2015 va ser del 2,50%.
 • La TAE garantida per al 1r semestre de 2016 va ser del 2,50%.
 • La TAE garantida per al 2n semestre de 2016 va ser del 2,50%.
 • La TAE garantida per al 1r semestre de 2017 va ser del 2,50%.
 • La TAE garantida per al 2n semestre de 2017 va ser del 2,50%.
 • La TAE garantida per al 1r semestre de 2018 va ser del 2,50%.
 • La TAE garantida per al 2n semestre de 2018 va del 2,20%.
 • La TAE garantida per al 1r semestre de 2019 és del 2,20%.

Es comercialitzen altres modalitats de PPA, com l'AGROPLAN PPA (exclusiu per a clients agricultors i ramaders) i el PPA PREMIUM (exclusiu per a clients de Banca Personal), i la TAE garantida dels quals per al 1r semestre de 2019 és del 2,30%, en els dos casos.

Està especialment indicat per a persones que vulguin una inversió sense riscos i que tenen un horitzó de jubilació a llarg termini.

Aportacions: Poden ser periòdiques (mensuals, trimestrals, semestrals, anuals) o extraordinàries (el partícip les pot dur a terme de manera única o en vegades successives al llarg de l'any natural). Aportació mínima de 30 euros.

 • Entitat gestora: Cajamar Vida, S.A., EGFP, CIF: A-04465555, Registre Mercantil d'Almeria, tom 838, llibre O, foli.1, full AL-20409.
 • Entitat dipositària i promotora: CECABANK, S.A., domicili social al carrer d'Alcalá, núm. 27, 28014 Madrid, Espanya - CIF A-86436011 - D0193. Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 30.405, llibre 0, foli 57, secció 8, full M-547250.
 • Entitat promotora: CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito. Inscrita en el R. M. d'Almeria T. 1.526, L. 0, F. 1, F. AL-40338, inscripció 1a de data 31 d'octubre de 2012. CIF F-04743175. Domicili social: plaça de Barcelona, 5, 04006 Almeria.
Consulteu en www.grupocooperativocajamar.es/aseguradoras les asseguradores amb les quals l'operador de banca-assegurances vinculat manté contracte d'agència.

Simulador d'estalvi fiscal…

Calcule l'estalvi fiscal que li suposa en la seua declaració de l'IRPF una determinada quantia d'aportació al seu pla de pensions.

Simulador de capital final…

Diga'ns quina quantitat està disposat a aportar periòdicament d'ací a la seua jubilació, i nosaltres li estimem el capital final que podrà acumular.

Més informació
(in Spanish)

¿Et queden dubtes?, omple el següent formulari i te les resoldrem.