Pla individual d'estalvi sistemàtic

Assegurances d'estalvi


loader Cargando...

Assegurances d'estalvi

1 / 6

Aquest número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc

El capital garantit només és a venciment, i la mobilització o l'exercici del dret de rescat implica una penalització que pot provocar pèrdues

El reembossament, rescat o la devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions

Fórmula d'estalvi periòdic i sistemàtic, contractat amb CAJAMAR Vida, S.A., de Seguros y Reaseguros, amb una durada mínima de 5 anys i 1 dia, durant el qual s'acumula un capital (les aportacions més els interessos), amb la intenció de constituir una renda vitalícia per al titular i amb els avantatges fiscals que es descriuen més endavant.

Durant el període d'aportació, el capital acumulat produirà una rendibilitat referenciada a l'evolució de l'Euríbor a 6 mesos, fixada prèviament al començament de cada semestre.

I amb un interès garantit prèviament per a cada semestre.

 • La TAE garantida per al 2n semestre de 2009 va ser de l'1,50%.
 • La TAE garantida per al 1r semestre de 2010 va ser de l'1,00%.
 • La TAE garantida per al 2n semestre de 2010 va de l'1,00%.
 • La TAE garantida per al 1r semestre de 2011 va ser de l'1,50%.
 • La TAE garantida per al 2n semestre de 2011 va ser de l'1,60%.
 • La TAE garantida per al 1r semestre de 2012 va ser de l'1,80%.
 • La TAE garantida per al 2n semestre de 2012 va ser de l'1,80%.
 • La TAE garantida per al 1r semestre de 2013 va ser de l'1,40%.
 • La TAE garantida per al 2n semestre de 2013 va ser de l'1,00%.
 • La TAE garantida per al 1r semestre de 2014 va ser de l'0,65%.
 • La TAE garantida per al 2n semestre de 2014 va ser de l'0,30%.
 • La TAE garantida per al 1r semestre de 2015 va ser de l'0,05%.
 • La TAE garantida per al 2n semestre de 2015 va ser de l'0,05%.
 • La TAE garantida per al 1r semestre de 2016 va ser de l'0,05%.
 • La TAE garantida per al 2n semestre de 2016 va ser de l'0,05%.
 • La TAE garantida per al 1r semestre de 2017 va ser de l'0,05%.
 • La TAE garantida per al 2n semestre de 2017 va ser de l'0,05%.
 • La TAE garantida per al 1r semestre de 2018 va ser de l'0,05%.
 • La TAE garantida per al 2n semestre de 2018 va ser de l'0,05%.
 • La TAE garantida per al 1r semestre de 2019 va ser de l'0,05%.
 • La TAE garantida per al 2n semestre de 2019 és de l'0,05%.

Una vegada finalitzat el contracte, el capital que s'haja acumulat (aportacions més rendibilitat generada) es pot cobrar de diverses maneres: mitjançant una renda vitalícia, mitjançant una renda temporal o com a capital únic.

Les aportacions poden ser periòdiques o extraordinàries, i es poden suspendre o reactivar en qualsevol moment. També se'n pot modificar la quantitat i el percentatge de revaloració a cada semestre natural.

Quantitat mínima d'aportació:

 • Aportació periòdica mínima: 50 € al mes, o equivalent.
 • Aportació extraordinària mínima: 180 €.

Quantitat màxima d'aportació:

 • Màxim anual: 8.000 € l'any.
 • Suma total màxima de les aportacions de la pòlissa: 240.000 €

Se'n permet el rescat total a partir dels sis primers mesos, sense penalització a partir del primer any.

Està permés el traspàs del capital acumulat a un altre PIAS (pla individual d'estalvi sistemàtic).

La duració màxima del contracte, més l'edat de l'assegurat, ha de ser inferior als 79 anys.

Fiscalitat:

Els rendiments generats durant el període d'estalvi, sempre que siga de més de 5 anys, estaran exempts de tributació. Una vegada es comencen a rebre les rendes, tributaran amb un percentatge reduït.

A destacar:

Planificat: per estalviar còmodament, flexible: per decidir com fer-ho, adaptable: perquè les possibilitats poden variar a cada moment, disponible: perquè no se senti forçat ni obligat, rendibilitat garantida prèviament: per saber què rebrà abans de decidir la inversió.

Assegurances contractades amb CAJAMAR VIDA, S.A., de Seguros y Reaseguros, a través de CAJAMAR INTERMEDIADORA Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.L.(CIF: B04428223), inscrit a la D.G.S. i F.P. amb clau administrativa núm. OV0014, amb assegurança de Responsabilitat Civil concertada, de conformitat amb l'art. 21, punt 3, apartat h), de la Llei 26/2006, de 17 de juliol.
Consulteu en www.grupocooperativocajamar.es/aseguradoras les asseguradores amb les quals l'operador de banca-assegurances vinculat manté contracte d'agència.

Més informació
(in Spanish)

¿Et queden dubtes?, omple el següent formulari i te les resoldrem.