Credi-Renda

loader Cargando...

Préstecs personals

Finalitat: Finançar el pagament de l'IRPF (Declaració de la Renda).

Import màxim: Fins al 100% de l'import a pagar (màxim 12.000€).

Terminis màxims: Fins Abril del següent any. (màxims 11 mesos)

Tipus d'interès: fix.

Comissions: obertura.

Forma de pagament: Quota fixa de capital i d'interessos.

Periodicidad: Mensual.

Oferta vàlida fins 31/12/2015, per Declaracions de la Renda presentades en l'any en curs i procedents de l'exercici econòmic 2014. Finançament subjecte als requisits de concessió de riscos de l'entitat.