Assegurança de protecció de pagaments de préstecs


loader Cargando...

Confiança a l'hora de contractar el teu préstec?

Amb la nostra assegurança de protecció de pagaments , et garantim el pagament de prestacions dineràries quan et trobes en situacions desfavorables.
Assegurança de protecció de pagaments de préstecs


Sabies que les assegurances de protecció de pagaments de préstecs...

 • Cobreixen el teu benestar i el de la teva família, perquè no es vegin afectats davant una pèrdua d'ingressos inesperada o un increment de despeses?
 • Aporten tranquil·litat?
 • Ofereixen cobertura d’atur, incapacitat temporal o hospitalització?
 • Encara que cobreixen incapacitat temporal, no cal fer un reconeixement mèdic?
 • Tenen un procés de contractació molt senzill?
 • Costen molt poc i solucionen molt?
 • Van ser les més venudes per la bancassegurança a nivell mundial l'any 2017?(1)
Així i tot, hi ha molts mites...

Mites Respostes
"És massa car per al que cobreix" Cal tenir en compte que el període de cobertura és de fins a 10 anys, si es tracta d'un préstec personal, i de 5 anys, si és un préstec hipotecari, i per això el cost és més elevat. Caldria comparar la prima amb la indemnització màxima que podria rebre en cas de sinistre
"Té moltes exclusions" Les exclusions permeten a la companyia asseguradora delimitar el risc que assumeix i, amb això, oferir-li una assegurança més econòmica. A més, les exclusions establertes són les que fixen totes les companyies en aquest tipus d'assegurances i tracten, majoritàriament, d'evitar possibles fraus o que es cobreixin preexistències.
"No em convenç gaire; un amic tenia aquesta assegurança i quan es va quedar en l’atur no el va cobrir" Possiblement es va veure afectat per alguna de les situacions excloses o es va quedar sense feina abans que transcorreguessin dos mesos des de la data de contractació de l'assegurança, és a dir, en el període de carència establert. Les exclusions són les mateixes en totes les assegurances de protecció de pagaments, i el període de carència també és semblant, per la qual cosa afecta els clients de totes les companyies de la mateixa manera.
"Què passa si tinc un contracte fix en una empresa, i també estic donat d'alta en el Règim Especial d'Autònoms?" En aquest cas estarà cobert per la garantia d'Incapacitat Temporal per malaltia o accident.
"Si signem la hipoteca el meu marit i jo..., ens cobreix aquesta assegurança l’atur a tots dos?" Hi ha la possibilitat d'assegurar una o més persones. En aquest cas, la cobertura mínima és del 5% per a cadascun dels assegurats, i la suma de tots els percentatges ha de ser del 100%

Consulta’n tot seguit les garanties, indemnitzacions i carències:


 1. Treballador per compte d'altri (indefinit).
 2. Autònom.
 3. Funcionaris.
 1. Treballadors temporals.
 2. Mestresses/amos de casa.
 3. Jubilats.
 4. Estudiants.

Situació laboral de l'assegurat
Garanties 1 2 3 4 5 6 7
Atur (involuntari)
Incapacitat temporal
Hospitalització
Situació Indemnització Límits d'indemnització per a préstecs personals Límits d'indemnització per a préstecs hipotecaris
Atur (involuntari) Pagament de la quota mensual en el moment del sinistre, per cada 30 dies consecutius en la situació coberta 1.500 € al mes amb el següent nombre de pagaments:
 • 9 quotes consecutives pel mateix sinistre
 • 18 quotes alternes per distints sinistres
1.500 € al mes amb el següent nombre de pagaments:
 • 12 quotes consecutives pel mateix sinistre
 • 36 quotes alternes per distints sinistres
Incapacitat temporal
Hospitalització Pagament de la quota mensual en el moment del sinistre, pels primers 7 dies consecutius en la situació coberta, i transcorreguts aquests, una nova quota addicional per cada 30 dies consecutius d'hospitalització
Carència
Inicial Entre sinistres
Atur: 60 dies
Incapacitat temporal: 30 dies
Hospitalització: 30 dies
Atur: 60 mesos
Incapacitat temporal i Hospitalització:
 • Mateixa causa: 6 mesos
 • Distinta causa: 1 mes

Telèfon de Sinistres Cajamar Seguros Generales:

911 697 470

(1) Font: estudi de Finaccord (filial d'Aon).

Assegurança de protecció de pagaments de préstecs contractada amb Cajamar Seguros Generales, S.A. de Seguros y reaseguros i mitjançat a través de Cajamar Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.L.U., CIF B-04428223, Plaza de Juan del Águila Molina, 5 04006 - Almería, inscrita en el Registre administratiu especial de mediadors d'assegurances, corredors de reassegurances i dels seus alts càrrecs, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP) amb la clau d'inscripció OV0014, amb pòlissa de responsabilitat civil en vigor, d'acord amb l'article 152, punt 1, lletra G del Reial Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents. Consulteu en www.grupocooperativocajamar.es/aseguradoras les asseguradores amb què l'operador de banca-assegurances vinculades manté contracte d'agència.

Més informació
(en espanyol)

¿Et queden dubtes?, omple el següent formulari i te les resoldrem.