Assegurança del títol de propietat


loader Cargando...

Vols gaudir amb total tranquil·litat de la inversió més important de la teva vida?

Amb la nostra assegurança de títol de propietat obtén la màxima tranquil·litat en protegir la propietat, l'ús i el gaudi del teu habitatge.
Assegurança de títol de propietat


Sabies que les assegurances de títol de propietat...

  • Aporten seguretat durant 20 anys?
  • Garanteixen que els drets legals adquirits en l'escriptura seran respectats?
  • Certifiquen que l’habitatge que el client ha comprat reuneix totes les condicions legals pactades?
  • Estableixen un compromís de resolució garantit en un termini màxim de 6 mesos?
  • Junt amb l'equip d'advocats, experts gestionaran la resolució del seu problema amb la màxima diligència i efectivitat?
Així i tot, hi ha alguns mites...

Mites Respostes
"És massa car per al que cobreix". Cobertura durant 20 anys, amb una indemnització per perjudici que pot arribar als 360.000 € (en el cas que no es resolgui el problema abans de 6 mesos) per poc més d’1 € al mes.
"La resolució dels sinistres és molt confusa i lenta". La pòlissa preveu un compromís en ferm que garanteix als nostres clients una solució abans dels 6 mesos o, si no n'hi hagués, una indemnització pel perjudici patit, que pot arribar fins als 360.000 €.

Consulta’n a continuació les garanties


El protegim davant:
Suplantació de la identitat del venedor.
Durant els pròxims 20 anys si l’estafen venent el seu propi habitatge a un tercer, falsificant la seva identitat.
En l'acte de la compra, si el venedor, o bé no és el vertader propietari, o actua representant el propietari amb poders falsos o revocats.
No inscripció en el Registre de la Propietat. Conseqüències.
Indefensió legal del propietari per la qual pot perdre la propietat o patir perjudicis econòmics davant càrregues o embargaments.
Inseguretat jurídica. L’assegurança actua en aquest cas, com un registre alternatiu, preservant les garanties que hauria d'atorgar el Registre de la Propietat.
Ordre de demolició.
Si es dicta una ordre de demolició sobre l’habitage perquè es demostra que el permís de construcció concedit al seu moment és il·legal per haver infringit lleis d'ordenació del territori.
Expedients administratius oberts no desvelats.
Quan no es desvela en la compravenda que hi ha una diligència d'expropiació, ruïna o rehabilitació.
Cos cert.
Casos en què es descobreix, un cop transcorregut un temps, que part d'un habitatge resulta no ser propietat de qui el va comprar.
Impossibilitat d'accés.
Impossibilitat futura d'accés a l’habitatge, el garatge o el traster.
Defecte de cabuda en habitatge sobre plànol.
En obra nova, la superfície útil de l’habitatge resulta ser inferior en més d'un 10% a la compromesa quan el va adquirir sobre plànol.
El garatge que va adquirir sobre plànol té unes dimensions que impossibiliten aparcar-hi un cotxe.
Concurs de creditors del venedor.
En els pròxims anys, un jutge declara que la casa que ha comprat està subjecta a concurs de creditors de l'anterior propietari (dret preferent de creditors).
Drets de tercers: servituds no inscrites.
Existència de servituds de llums o pas en l’habitatge comprat, no desvelades en el moment de la compravenda.
Drets de tercers: hereus desconeguts.
Si en el futur apareixen antics propietaris o hereus desconeguts que en reclamen la propietat.
Es determina que hi ha hagut falsa interpretació de les últimes voluntats.
Conflictes de límits.
Un veí assegura que l’habitatge que vostè va comprar excedeix els límits establits, envaint la seva propietat.
Impostos, quotes o despeses de comunitat pendents de pagament.
En els pròxims 20 anys:
  • Descobreix que paga més despeses de comunitat de les que deuria.
  • Le intentan hacer pagar una cuota o derrama que no le corresponde.
  • Hi ha impostos pendents de pagament que per error o omissió no hauria de pagar.
Contracte de lloguer ocult en vigor.
La casa que ha comprat té un contracte de lloguer anterior a favor d'un tercer. El contracte d'arrendament té plena vigència fins al seu venciment, independentment del canvi de propietari.
Venedor incapaç.
Es descobreix que va comprar a un venedor incapacitat legal o judicialment.
Vicis legals ocults.
Al llarg de 20 anys pot descobrir un error o irregularitat en l'escriptura que impedeixi o dificulti la venda del seu habitatge o limiti el seu dret de propietat o gaudi sobre aquest.
Disputes dels veïns.
Durant els futurs 20 anys és possible que descobreixi acords adoptats per la Comunitat de Propietaris que limiten el seu dret de propietat o d'ús i gaudi sobre l’habitatge adquirit.
Problemes conjugals.
La persona a qui vostè ha comprat l’habitatge, ha venut la llar conjugal sense el consentiment de la seva parella. Si hi ha un fill comú menor d'edat, vostè no podria accedir a l’habitatge que s'acaba de comprar.
Absència de cèdula d'habitabilitat de l’habitatge.
En comprar el seu habitatge d'obra nova descobreix que no té cèdula d'habitabilitat, i no pot contractar aigua i llum.
Assegurança del títol de propietat contractada amb Cajamar Seguros Generales, S.A. de Seguros y reaseguros i mitjançat a través de Cajamar Mediación, Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.L.U., CIF B-04428223, Plaza de Juan del Águila Molina, 5 04006 - Almería, inscrita en el Registre administratiu especial de mediadors d'assegurances, corredors de reassegurances i dels seus alts càrrecs, de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP) amb la clau d'inscripció OV0014, amb pòlissa de responsabilitat civil en vigor, d'acord amb l'article 152, punt 1, lletra G del Reial Decret Llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents. Consulteu en www.grupocooperativocajamar.es/aseguradoras les asseguradores amb què l'operador de banca-assegurances vinculades manté contracte d'agència.

Més informació
(en espanyol)

¿Et queden dubtes?, omple el següent formulari i te les resoldrem.