Bases de la promoció

loader Cargando...

BASES DE LA CAMPANYA DE CAPTACIÓ DE "MiGranChef"

OBJECTIU

Campanya de captació de clients adreçada a aquelles persones físiques menors de 18 anys que es donin d'alta com a nous clients de Cajamar Caja Rural entre l'1 de maig i el 30 de setembre de 2016 o fins a exhaurir les 1.000 unitats del pack "MiGranChef" i que, a més a més, compleixin els requisits que s'especifiquen tot seguit.

REQUISITS PER A LA PROMOCIÓ

Clients entre 0 i 17 anys:

  • Alta com a client en entitats del Grupo Cooperativo Cajamar a partir de l'1 de maig de 2016.
  • Obertura de Compte Menuts (pla 2724 / pla 2820) i ingrés de 60 euros. Aquest ingrés haurà de fer-se amb diners en efectiu o transferències procedents d'altres entitats.
  • Contractació de la i-bústia.

Article promocionable:

  • Un pack compost per un davantal de cuina infantil i un barret de cuina.

ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ

Clients entre 0 i 17 anys: totes les oficines de les entitats del Grupo Cooperativo Cajamar.

LLIURAMENT DEL REGAL

Els articles sol·licitats entre l'1 i el 30 de cada mes s'entregaran a l'oficina designada pel client entre l'1 i el 15 del mes següent.

GARANTIA DE L'ARTICLE

La garantia d'aquests articles serà l'establerta pel fabricant del producte, i ha de ser exercitada pel client directament davant el fabricant o el seu representant o concessionari oficial més convenient, de manera que l'Entitat queda exempta de qualsevol responsabilitat o intervenció en aquest àmbit. Només s'admetran reclamacions per desperfectes en un termini de set dies hàbils següents al lliurament de la mercaderia.

FISCALITAT

Fiscalitat segons la legislació vigent: l'import de l'article es considera a efectes fiscals remuneració en espècie del capital mobiliari per al seu perceptor, i està subjecte a tributació i a ingrés a compte segons la legislació fiscal vigent, no existint remuneració en efectiu. L'IRC anirà a càrrec de l'Entitat.

OBSERVACIONS

Les entitats del Grupo Cooperativo Cajamar es reserven el dret d'anul·lar la sol·licitud d'aquest article si comprova que el client incompleix alguna de condicions establertes.

Màxim, un article per nou client i compte.

Per sol·licitar l'article, el nou client haurà de ser titular o cotitular del compte objecte d'aquesta promoció.

Aquesta promoció no és acumulable a d'altres dutes a terme per l'Entitat.

Aquesta promoció caduca al cap de tres mesos d'haver finalitzat, i el client no podrà sol·licitar l'article corresponent un cop hagi transcorregut aquest termini.