Sistema ètic

loader Cargando...

El sistema ètic de Cajamar Caja Rural (SEC) es pot definir com el conjunt de valors, principis, objectius i regles d'actuació de l'entitat, assumit voluntàriament per la mateixa organització amb l'objectiu de contribuir a millorar-ne l'eficiència, així com també a una utilització més justa i equitativa dels recursos que utilitza.

A partir de la concepció de la nostra entitat, s'entén com una empresa d'economia social de caràcter fundacional que concep les persones en termes finalistes i no en termes instrumentalistes: per a Cajamar Caja Rural, les persones són un fi, i no un mitjà. És per això que l'entitat aposta per desenvolupar la seua activitat en un entorn ètic i de ciutadania corporativa, respectant els valors essencials sobre els quals recolza la societat en conjunt.

Cajamar Caja Rural vol anar més enllà del que exigix l'ordenament jurídic, vol ampliar el seu compromís social de forma voluntària, així com també contribuir a millorar l'entorn econòmic, social i mediambiental en què desenvolupa la seua activitat, millorant, estimulant i ampliant, alhora, el diàleg continu amb les parts interessades (socis, treballadors, proveïdors, clients i societat en conjunt).