El bon govern corporatiu

loader Cargando...

Pilars

Cajamar Caja Rural disposa de tot un conjunt de regles i d'un conjunt de bones pràctiques de govern i direcció de l'entitat considerades equitatives, transparents i eficients, així com també representatives dels valors i dels principis que regixen les societats modernes.

D'acord amb la seua naturalesa fundacional i la seua vocació social, l'objectiu de Cajamar Caja Rural és aportar valor al conjunt de la societat, és a dir, als socis, als clients, als treballadors, als proveïdors i a totes les persones amb qui interactua.