La missió

loader Cargando...

Pilars

La missió de Cajamar Caja Rural.

Contribuir, amb solucions financeres, al desenvolupament econòmic i social de l'entorn en qual exercix l'activitat, en què destaquen, com a valors fonamentals per a l'assoliment dels objectius, la vinculació amb els sistemes productius locals, el desenvolupament sostenible, l'equilibri socioeconòmic i la protecció del medi ambient.

D'acord amb la seua missió, Cajamar Caja Rural du a terme la seua activitat a partir dels principis de:

  • Empresa d'economia social, en tant que empresa de naturalesa cooperativa.
  • Empresa de base societària, en tant que empresa amb una àmplia base social.
  • Empresa fundacional, en tant que empresa de capitalització contínua dels beneficis i empresa en què els beneficis no són un fi, sinó un mitjà per al desenvolupament econòmic i social, així com també per a l'assoliment complet de la seua missió.
  • Empresa de suport a l'economia real, en tant que empresa compromesa amb els diversos sectors productius a través de la seua activitat financera.
  • Empresa de desenvolupament local, en tant que dóna suport, fonamentalment, a l'economia familiar i a la xicoteta i mitjana empresa, fent-los partícips dels beneficis potencials de la globalització.