Fraudes

Cargando...

Els intents de frau a través d'Internet en són molts i variats. L'accés a servicis que requerixen una especial confidencialitat, com és la banca electrònica, el comerç electrònic o els portals de l'Administració, augmenten cada dia i constituïxen també un objectiu per a col·lectius amb intencions deshonestes. Per tot això, cal prestar una atenció especial a les condicions de seguretat amb què accedim a estos servicis i evitar així ser víctimes de qualsevol intent de frau.

Alguns dels fraus més comuns i que afecten les entitats financeres són:


Què fer davant del frau?

La teua col·laboració és fonamental per a poder interceptar a temps el frau i poder localitzar llocs des d'on es publiquen pàgines, s'emeten missatges fraudulents o on es reben les dades capturades.

Davant de qualsevol incidència que trobes en accedir a la nostra banca electrònica, telefona al número 901 511 000.

Per a de facilitar esta col·laboració, l'Oficina de Seguretat de l'Internauta posa a la teua disposició un Formulari alta incidències i el telèfon d'assistència 901 111 121.

Si has estat víctima d'un frau, és convenient posar immediatament la denúncia corresponent i informar-ne les autoritats: