Virus i troià


loader Cargando...

Un troià és un programa dissenyat perquè una persona accedisca de manera remota a un PC o un mòbil d’una altra. Una vegada instal·lat en l&39;ordinador o telèfon mòbil podria entrar en l’equip de l’usuari habitual i fer diferents accions sense que es note i sense el permís del propietari, segons la classe de troià i dels permisos que obtinga de manera fraudulenta.

En alguns casos poden mostrar missatges amb el pretext de reforçar la seguretat, amb l’objectiu de sol·licitar claus d’accés, coordenades de la targeta personal de claus, model de mòbil o número de telèfon mòbil. L’únic propòsit que tenen és realitzar operacions fraudulentes a través dels diferents portals de banca electrònica

Per tal que no es veja afectat per esta classe de programes, li aconsellem:

  • Disposar d’un programa antivirus que s’actualitze regularment a fi d’estar protegit contra les últimes amenaces.
  • Disposar d’un tallafoc ("firewall" en anglés) correctament configurat, alguns antivirus el porten integrat.
  • Tindre instal·lats els últims pedaços o actualitzacions de seguretat del sistema operatiu.
  • Descarregar els programes sempre de les pàgines web oficials o de pàgines web de confiança.
  • No obrir les dades adjuntes d’un missatge electrònic o SMS si no es coneix el remitent.
  • No introduir coordenades de firma per a consulta de saldo, moviments, selecció de contractes o sense haver iniciat cap operació.
  • No introduir coordenades de firma de manera agrupada.
  • No donar dades personals des d’enllaços inclosos en missatges electrònics o SMS.

RECORDE: Cajamar Caja Rural no li sol·licitarem mai dades sobre la seua targeta de claus, excepte quan realitze les transaccions, en les quals únicament li sol·licitarem dos claus per a poder finalitzar-la.

Si la seua banca electrònica sol·licita alguna dada personal, contacte amb nosaltres en el telèfon 901 511 000.