Mesures de seguretat

loader Cargando...

Cajamar Caja Rural els aconsella tindre en compte les següents recomanacions bàsiques quan utilitzen la nostra banca electrònica:

  • Accedir sempre a la banca electrònica teclejant l'adreça en el navegador. No accedir-hi mai a través de missatges electrònics rebuts, encara que parega que l'ha enviat l'entitat legítima.
  • Mai se sol·licitarà simultàniament més de dos coordenades de la targeta personal de claus, i sempre que es firma una operació de banca electrònica. Sense excepció.
  • Accedir a la banca electrònica des d'equips amb antivirus actualitzats i de confiança.
  • Davant de qualsevol situació sospitosa que es detecte, cal posar-se en contacte amb atenció al client en el 901 511 000 abans de respondre o introduir dades.
  • Si no es connecta a la banca electrònica des del seu ordinador, esborre el contingut de la memòria cau quan finalitze la sessió.
  • Procure no accedir des de cibercafés, llocs públics como ara hotels, aeroports, etc. o des de qualsevol equip del qual tinga dubtes sobre la seguretat.
  • Busque sempre el prefix https:// en l'adreça del lloc web.
  • Es recomana no introduir les dades d'accés i autorització de la banca electrònica en cap pàgina si dubta de la seua autenticitat, així com en cap missatge, fins i tot en el cas que algú li'l sol·licite en nom de l'entitat. No done mai el seu identificador i contrasenya o altres dades personals quan li siguen requerides per missatges SMS, fax, per un missatge de correu electrònic o per un enllaç contingut en este. Cajamar Caja Rural no li sol·licitarà mai claus secretes ni per correu electrònic, ni en persona, ni per via telefònica.
  • És recomanable que prenga precaucions perquè terceres persones no visualitzen les seues dades d'accés i autorització de banca electrònica.

Mesures i Consells: