Llibre de tarifes màximes


loader Cargando...

Informació important

Els fullets de tarifes no estan ja sotmesos a la supervisió del Banc d'Espanya ni són publicats per esta institució.

El 29 d'abril de 2012 va entrar en vigor l'Orde EHA/2899/2011, de 28 d'octubre, de transparència i protecció del client de servicis bancaris.

Amb l'entrada en vigor d'esta orde, que deroga l'Orde Ministerial de 12 de desembre de 1989, desapareix l'obligació que tenien les entitats d'elaborar un fullet de tarifes de comissions, condicions i gastos repercutibles a clients i registrar-lo en el Banc d'Espanya.

No obstant això, Cajamar Caja Rural continua mantenint a la seua disposició el fullet de tarifes de comissions, condicions i gastos repercutibles en què es detallen els imports màxims aplicables pels conceptes esmentats.

Les nostres tarifes màximes segons la moneda i el mercat en què s'opere són les següents:

Les tarifes i gastos aplicables a les operacions i servicis del mercat de valors es podran consultar en el fullet de tarifes publicat en la pàgina web de la CNMV (en espanyol).