Servicis del TPV

TPV


loader Cargando...

Terminal Multidivisa

Es permet fer la compra en la moneda del país de la targeta o en euros (moneda del nostre TPV); per tant, al comerç no se li permet canviar indistintament la moneda del TPV sinó que depén del tipus de targeta; en definitiva, és el TPV que al detectar que la targeta no és d'un país de la zona euro mostra la possibilitat de seleccionar si opera en euros o en la moneda del país de la targeta.

tpv multidivisa

Terminales contactless

Són terminals que permeten efectuar el cobrament per mitjà de targeta (o telèfon mòbil amb l'aplicació corresponent) sense que hi haja contacte físic entre targeta/telèfon i TPV. Este sistema s'activarà per a operacions inferiors a 50 euros i només es requerirà teclejar el PIN o firmar en operacions entre 20 i 50 euros.

tpv contactless

Pagament fraccionat

Es tracta d'un ajornament personalitzat que permet seleccionar de manera individual i independent per a cada compra quan començar a pagar i en quants mesos fraccionar-la. Per a fer un ajornament personalitzat en un dels nostres TPV, la targeta, a més de ser de crèdit, ha de ser obligatòriament de la nostra entitat.

tpv aplaza tus compras

Firma digital

Permet capturar digitalment el justificant de venda i substituïx la firma en el tiquet per una firma en la pantalla del TPV.

tpv firma digital