Tipus de TPV

TPV


loader Cargando...

TPV RTC

Terminals que es connecten a la xarxa elèctrica i a la xarxa telefònica convencional RTC, i per tant el comerç ha de disposar d'una roseta per al TPV i una altra per al telèfon de la botiga, o un lladre per als dos. És un terminal amb cable, anomenat Terminal Fix Normal. Este terminal s'ha de demanar per a establiments amb mostrador i on el client té accés al terminal per a introduir el pin de la targeta.

Servicis vinculats:

Servicis del TPV
Servicis del TPV
Servicis del TPV
Servicis del TPV

tpv rtc

TPV sense cables-GPRS

Terminals sense cables que es connecten amb el centre autoritzador amb tecnologia GPRS, és a dir, funcionen igual que un mòbil, i per tant NO s'han de sol·licitar per a establiments que tinguen poca cobertura de mòbil. Estos terminals són exclusius per a comerços com ara restaurants, quioscos, taxis o establiments sense línia telefònica en els quals el comerç presenta el terminal al client per a introduir el pin de la targeta.

Servicis vinculats:

Servicis del TPV
Servicis del TPV
Servicis del TPV
Servicis del TPV

tpv inalambrico gprs

TPV ADSL-WIFI-Bluetooth

Terminals tant de línia RTC com de línia ADSL amb tecnologia DECT, connectats a la xarxa elèctrica i a la xarxa telefònica, amb roseta en el cas de línia RTC i router en el cas de línia ADSL. Permeten certa mobilitat en l'establiment. És el que anomenem terminals sense cables. S'han de demanar per a establiments que no tinguen cobertura de mòbil, on el comerç presenta el terminal al client per a introduir el pin de la targeta (per exemple, restaurants, quioscos sense cobertura mòbil).

Servicis vinculats:

Servicis del TPV
Servicis del TPV
Servicis del TPV
Servicis del TPV

tpv adsl wife bluetooth

TPV ADSL

Terminal que funciona connectat a la xarxa elèctrica i a la línia ADSL contractada pel comerç, i per tant este ha de disposar de router on el TPV es connectarà a un port lliure i obert (amb la confirmació prèvia del seu operador).

Servicios vinculados:

Servicis del TPV
Servicis del TPV
Servicis del TPV
Servicis del TPV

tpv adsl

TPV PC

Dispositius de lector de targetes que es connecten a l'equip PC de l'establiment, que per mitjà d'una aplicació obliga a connectar amb el servici web de TPV PC per a registrar la venda i processar-la. El comerç necessita un programari compatible amb el lector de targetes que l'entitat subministra al comerç. Destinat a comerços amb un volum important d'operacions: estancs, pàrquings o supermercats són comerços habituals amb esta tecnologia.

Servicis vinculats:

Servicis del TPV
Servicis del TPV
Servicis del TPV
Servicis del TPV

tpv pc

TerminalNo Atés o TNA

Terminals en què el mateix titular de la targeta fa el pagament. Principalment ens el trobem en gasolineres i pàrquings. Estos terminals no atesos són propietat de l'establiment i han de ser instal·lats per un proveïdor amb certificat Servired. Destinat a gasolineres, cooperatives amb terminals no atesos i pàrquings.

Servicis vinculats:

Servicis del TPV
Servicis del TPV
Servicis del TPV
Servicis del TPV

tna

TPV smartphone

Passarel·la de pagament dissenyada per a integrar els pagaments amb targeta bancària des de qualsevol terminal amb sistema operatiu Android, Apple o Windows. Consistix en un dispositiu que li permetrà connectar-se al seu telèfon mòbil o a qualsevol dispositiu amb connexió de dades, des del qual prèviament s'ha d'haver descarregat una aplicació, que li permetrà processar operacions de mitjans de pagament, vendes, devolucions..., com si es tractara d'un TPV. Per al funcionament correcte de l'app és necessari que el terminal (telèfon o tauleta tàctil) tinga activat el bluetooth i dispose de connexió a internet. L'usuari haurà de descarregar-se l'aplicació "TPV" en el market associat al seu sistema operatiu i connectar-lo via bluetooth al dispositiu de pagament.

tpv smartphone