Avals financers

Avals i garanties


loader Cargando...

Avals i garanties

Avals econòmics.

Són els avals que s'establixen per tal de garantir responsabilitats dineràries, i es dividixen en:

  • Comercials: s'utilitzen per a operacions de tipus comercial i responen del pagament d'estes operacions, tant si són ajornades com si no.
  • Financers: responen de l'obligació de pagament de l'avalat davant d'una altra entitat de crèdit. De forma general, responen de crèdits o préstecs que el client avalat haja obtingut davant d'altres entitats financeres, davant de les quals Cajamar Caja Rural (l'avalador) queda obligada directament a reemborsar-ho.

Les responsabilitats pecuniàries poden ser:

  • Fiançament d'operacions de préstecs o lísing.
  • Fraccionament de pagaments.
  • Lletres de canvi i pagarés.
  • Establiment de cartes de crèdit i crèdits documentaris irrevocables.

I qualsevol altra responsabilitat que comporte una responsabilitat estrictament dinerària.