Avals no financers

Avals i garanties


loader Cargando...

Avals i garanties

Avals tècnics.

No comporten l'obligació directa del pagament, però responen del compliment dels compromisos que té l'avalat, generalment davant d'un organisme públic, per al següent:

  • La importació de mercaderies.
  • Les llicències d'obres.
  • Les garanties d'estoc de mercaderies.
  • La licitació i l'adjudicació d'obres.
  • Davant de l'Administració de justícia per a l'execució de sentències.
  • I qualsevol altre compromís com els que hem assenyalat i no tinga una significació estrictament econòmica.