Finançament el pagament dels impostos i assegurances socials

loader Cargando...

Circulant

No esperes més i gestiona
els teus impostos i assegurances socials amb comoditat

persona reloj

Ràpidament i sense esperes

billetes

Liquiditat per al teu negoci

calendario

Finançament fins a 3 mesos

Per a moltes empreses i autònoms, el pagament dels impostos (IVA, societats, assegurances socials, etc.) pot suposar una tasca lenta i costosa.

Per això t'oferim la gestió d'estos pagaments per mitjà de la domiciliació amb possibilitat de
finançament fins a 3 mesos a un tipus d'interés de 0,00%. TAE des de 4,10%.

Una manera molt ràpida i còmoda que et permetrà guanyar temps i recursos.


%

TIN: 0,00%
TAE: desde 4,10%

Fórmula Préstec PT208 amb les següents condicions financeres: TIN: 0,00%*. Termini màxim: 3 mesos. Comissió d'obertura: 1,00% (mínim 30 €). : 0,00%*.

TAE des de 4,10% calculada per a un termini i import màxim de 35.000 € amb amortització i liquidació a venciment.

Finançament subjecte als requisits i les condicions de concessió de riscos de l'Entitat.

~ Calendari general del contribuent 2016 ~


Gener 2016 • 20-01-2016 Fins al 20 de gener
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impostos Mediambientals
  • Impost Especial sobre el Carbó

Febrer 2016 • 01-02-2016 Fins a l'1 de febrer
  • Renda
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Declaració informativa de certificacions individuals emeses als socis o partícips d'entitats de nova o recent creació
  • Declaració informativa de préstecs i crèdits i altres operacions financeres relacionades amb béns immobles
  • Donatius, donacions i aportacions rebudes i disposicions realitzades
  • Declaració informativa d'adquisicions i alienacions d'accions i participacions en institucions d'inversió col·lectiva
  • Operacions amb actius financers

 • 22-02-2016 Fins al 22 de febrer
  • Renda i Societats
  • Número d'identificació fiscal
  • IVA
  • Plans, fons de pensions, sistemes alternatius, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans individuals d'estalvi sistemàtic, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència
  • Subvencions, indemnitzacions o ajudes d'activitats agrícoles, ramaderes o forestals
  • Impost sobre les primes d'assegurances
  • Impostos especials de fabricació
  • Impost especial sobre l'electricitat
  • Impostos mediambientals

 • 29-02-2016 Fins al 29 de febrer
  • Impost sobre Societats
  • Declaració anual de consum d'energia elèctrica
  • Declaració informativa anual d'operacions realitzades per empresaris o professionals adherits al sistema de gestió de cobraments a través de targetes de crèdit o dèbit
  • Declaració informativa d'entitats en règim d'atribució de rendes
  • Declaració informativa anual de plans d'estalvi a llarg termini
  • Declaració anual d'operacions amb tercers

Març 2016 • 21-03-2016 Fins al 21 de març
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat

 • 31-03-2016 Fins al 31 de març
  • Declaració informativa anual d'imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document
  • Declaració informativa de valors, assegurances i rendes
  • Declaració anual de comptes financers de determinades persones nord-americanes
  • Declaració anual de determinades rendes obtingudes per persones físiques residents en altres estats membres de la Unió Europea i en altres països i territoris amb què s'haja establit un intercanvi d'informació
  • Impost sobre hidrocarburs
  • Impost sobre l'electricitat
  • Declaració recapitulativa d'operacions amb gasos fluorats d'efecte d'hivernacle
  • Declaració informativa sobre béns i drets en l'estranger

Abril 2016 • 06-04-2016 Des del 6 d'abril fins al 30 de juny
  • Renda i Patrimoni

 • 20-04-2016 Fins al 20 d'abril
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost Especial sobre el Carbó

Maig 2016 • 02-05-2016 Fins al 2 de maig
  • Número d'Identificació Fiscal

 • 10-05-2016 Des del 10 de maig fins al 30 de juny
  • Renda

 • 20-05-2016 Fins al 20 de maig
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals

Juny 2016 • 20-06-2016 Fins al 20 de juny
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat

 • 25-06-2016 Fins al 24 de juny
  • Renda i Patrimoni

 • 30-06-2016 Fins al 30 de juny
  • Renda i Patrimoni

Juliol 2016 • 20-07-2016 Fins al 20 de juliol
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost Especial sobre el Carbó

 • 25-07-2016 Fins al 25 de juliol
  • Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de No Residents (Establiments Permanents i Entitats en Atribució de Rendes constituïdes en l'estranger amb presència en territori espanyol)

Agost 2016 • 01-08-2016 Fins a l'1 d'agost
  • Número d'Identificació Fiscal
  • Impost sobre Depòsits en les Entitats de Crèdit

 • 22-08-2016 Fins al 22 d'agost
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat

 • 31-08-2016 Fins al 31 d'agost
  • Es podran presentar els models 349 de l'IVA i 430 de l'Impost sobre les Primes d'Assegurances, el termini de presentació de les quals conclou el 20 de setembre.

Setembre 2016 • 20-09-2016 Fins al 20 de setembre
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals

Octubre 2016 • 20-10-2016 Fins al 20 d'octubre
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals
  • Impost Especial sobre el Carbó

 • 31-10-2016 Fins al 31 d'octubre
  • Número d'Identificació Fiscal
  • Compte Corrent Tributari

Novembre 2016 • 07-11-2016 Fins al 7 de novembre
  • Renda

 • 21-11-2016 Fins al 21 de novembre
  • Renda i Societats
  • IVA
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals

 • 30-11-2016 Fins al 30 de novembre
  • IVA
  • Impostos Mediambientals

Desembre 2016 • 20-12-2016 Fins al 20 de desembre
  • Renda i Societats
  • Impost sobre les Primes d'Assegurances
  • Impostos Especials de Fabricació
  • Impost Especial sobre l'Electricitat
  • Impostos Mediambientals

Enero 2017 • 02-01-2017 Fins al 2 de gener del 2017
  • Renda
  • IVA