Protecció

FinançACCIÓ


loader Cargando...

FinançACCIÓ

Les nostres fórmules de PROTECCIÓ EMPRESARIAL li oferixen beneficis socials per a vosté i per als seus treballadors, a més d'avantatges fiscals per a la seua empresa, ja siga per compliment de conveni col·lectiu o com una via alternativa d'increment de remuneració. O com a instrument de fidelització de la seua plantilla d'empleats.

Disposem d'instruments per a constituir la Previsió Social dels seus treballadors: Pla de Pensions d'Ocupació, Pla d'Estalvi Col·lectiu per a la Jubilació, Assegurances d'Accidents Col·lectius...

I, si vol, compta amb la nostra Protecció Multirisc per a assegurar les instal·lacions de l'empresa contra els danys patits, evitant gastos imprevistos i permetent garantir l'estabilitat i la seguretat econòmica de l'empresa.