Finançament d'exportació

Finançament al Comerç Exterior


loader Cargando...

Finançament al Comerç Exterior

Si exportes, pots oferir als teus clients facilitats de pagament sense que es veja afectada la liquiditat de la teua empresa. I tot açò independentment del mitjà de cobrament que utilitzes.

Si la necessitat d'avançament et sorgix abans de l'enviament de la mercaderia, podràs fer un Prefinançament.

Condicions:

 • Termini màxim de finançament: 180 dies.
 • Modalitat de cobrament d'interessos anticipats.
 • Productes finançables:
  • Factures.
  • Remeses d'exportació.
  • Crèdits documentaris d'exportació.

Hem de tindre en compte:

 • No és el mateix finançar en euros que en divisa no euro: si financem en euros, el tipus d'interés de referència serà l'euríbor al termini que corresponga. Si financem en divisa no euro, el tipus d'interés serà el líbor corresponent a eixa divisa al termini assenyalat. No és el mateix euríbor a 3 mesos que líbor USD a 3 mesos.
 • Si financem en euros, estem eliminant el risc de tipus de canvi. Si financem en divisa, no sabrem el contravalor en euros fins al venciment del finançament, llevat que hàgem contractat un producte de cobertura de tipus de canvi.