Finançament d'importació

Finançament al Comerç Exterior


loader Cargando...

Finançament al Comerç Exterior

Arribada la data de pagament al proveïdor, pots finançar-te amb nosaltres independentment del mètode de pagament triat: transferència, remesa d'importació o crèdit documentari d'importació. Nosaltres efectuem el pagament al teu proveïdor i tu ens entregaràs els fons al venciment estipulat.

A més, pots utilitzar este producte com a avantatge competitiu plantejant al proveïdor un descompte per pagament immediat, de manera que li pagaries a la vista i et finançaries amb nosaltres. Algunes vegades este descompte és superior als costos del finançament. Contacta amb la teua oficina per a comprovar quines són les condicions d'este producte.

A més, si vols finançar un pagament emés a través d'una transferència, podràs fer-ho còmodament des de la Banca Electrònica, sense necessitat d'acudir a l'oficina.

Condicions:

 • Si el pagament s'efectua en divisa no euro, podràs finançar en euros o en la divisa corresponent.
 • Termini màxim de finançament: 180 dies.
 • Modalitat de cobrament d'interessos al venciment.
 • Productes finançables:
  • Transferències emeses.
  • Remeses d'importació.
  • Crèdits documentaris d'importació.

Hem de tindre en compte:

 • No és el mateix finançar en euros que en divisa no euro: si financem en euros, el tipus d'interés de referència serà l'euríbor al termini que corresponga. Si financem en divisa no euro el tipus d'interés de referència, serà el líbor de la moneda corresponent al termini assenyalat. No és el mateix euríbor a 3 mesos que líbor USD a 3 mesos.
 • Si financem en euros, estem eliminant el risc de tipus de canvi. Si financem en divisa, no sabrem el contravalor en euros fins al venciment, encara que podem contractar una assegurança de canvi per a fixar el preu que s'aplicarà al venciment.