Tarifa Plana Professional PLUS


loader Cargando...

Indicador del risc del Compte Corrent associada.

1 / 6

Este número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc

Cajamar Caja Rural està adherit al Fons de Garantia Espanyol de Depòsits d'Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment per este Fons és de 100.000 euros per depositant

Tarifa Plana de productes que engloba el compte a la vista, l'Oficina Virtual i els servicis bancaris més freqüents:

Quatre operacions al mes de cada un d'estos servicis realitzats des de Banca Electrònica:

 • Transferències en euros a un altre compte de l'entitat, a un altre compte d'una entitat del GCC i a una altra entitat SEPA. La quinta i successives operacions realitzades en el mateix mes es cobraran a la tarifa vigent.
 • Sense límit en els servicis següents:
 • Ingrés de xecs en euros.
 • Transferències per Banca Electrònica.
 • Enviaments de diners Hal Cash, àmbit nacional.

Podràs disfrutar de la Tarifa Plana Professional Plus per 0 euros/mes(*) si domicilies el rebut de cotització a la Seguretat Social d'Autònoms o Mútua de Previsió Social (admet la domiciliació de qualsevol tipus de rebuts, pagament d'impostos i qualsevol altre servici de cada compte a la vista).

I si a més complixes tres de les condicions següents:

 • Aportacions i/o traspassos a PP(**) O PPA(***) amb un import superior o igual a 480 € en els 12 mesos anteriors.
 • Aportacions a Assegurances d'Estalvi de Prima Periòdica(***) amb un import superior o igual a 480 € en els 12 mesos anteriors.
 • Saldo mitjà mensual en fons d'inversió de 10.000 €.
 • Saldo mitjà mensual en compte vista no remunerat amb un import superior o igual a 3.000 €.
 • Assegurança de Decessos(****) amb prima de rebut anual mínima de 190 €.
 • Assegurances d'Incapacitat Laboral Transitòria(*****) amb prima de rebut anual mínima de 200 €.
 • Operacions targeta Crèdit Mastercard Professional (Import superior o igual a 3.000 €/any).

(*) S'aplicarà esta comissió quan es complisquen les condicions obligatòries i tres de les opcionals ininterrompudament. El titular del contracte de Tarifa Plana haurà de ser primer titular dels productes o servicis contractats.
(**) Entitat gestora: Cajamar Vida, S. A., EGFP, CIF: A-04465555. R. M. d'Almeria, t. 838, l. O, f. 1, full AL-20409. Entitat depositària i promotora: CAJAMAR Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, CIF: F-04743175. Inscrita en el R. M. d'Almeria, t. 1.526, l. 0, f. 1, full AL-40338, Inscripció 1a de data 31 d'octubre del 2012.
(***) Assegurances contractades amb CAJAMAR Vida, S. A., de Seguros y Reaseguros, a través de CAJAMAR Intermediadora, Operador de Banca-Seguros Vinculado, S. L. (B04428223), inscrit en la DGSFP amb clau núm.: OV0014.
(****) Assegurança contractada amb CAJAMAR SEGUROS GENERALES, S. A., de Seguros y Reaseguros, a través de CAJAMAR INTERMEDIADORA, Operador de Banca-Seguros Vinculado, S. L. (CIF: B04428223), inscrit en la DGS i FP amb clau administrativa núm.: OV0014.
(*****) Assegurances contractades amb LA PREVISIÓN MALLORQUINA de Seguros, S. A., amb algunes o totes les cobertures ressenyades, a través de CAJAMAR INTERMEDIADORA, Operador de Banca-Seguros Vinculado, S. L. (CIF: B04428223), inscrit en la DGS i FP amb clau administrativa núm.: OV0014.
Consulte en www.grupocooperativocajamar.es/aseguradoras les asseguradores amb què l'Operador de Banca-Seguros Vinculado manté contracte d'agència.