Compte 360°

Comptes a la vista


loader Cargando...

1 / 6

Este número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc

Cajamar Caja Rural està adherit al Fons de Garantia Espanyol de Depòsits d'Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment per este Fons és de 100.000 euros per depositant

la cuenta que te mereces cuenta 360 movil responsive

Compte 360° • El teu compte 360° sense comissions de manteniment (0 € trimestre)(1)
 • Remuneració molt especial per als teus estalvis, des del primer cèntim fins a 12.000 €.


Des de 0,25% TIN (0,25% TAE)(2)per a saldos diaris entre 1.000 € i 3.000 €

Fins a 3,00% TIN (3,03% TAE)(2) per a saldos diaris entre 3.000,01 € i 12.000 € • Targeta de crèdit sense comissió d'emissió ni manteniment només per ser titular del compte 360°.
 • Totalment operativa per Banca Electrònica i App, a més de transferències immediates sense límit.

logo cuenta 360

Et mereixes un compte així!

(0)Font interna. Dades calculades des que es va començar a comercialitzar el Compte 360°, al maig de 2015, fins a febrer de 2019.

  Per a la contractació del Compte 360°, el client haurà de tindre activa la Banca Electrònica.

Tota la informació que necessites per a comissió 0 € de manteniment del Compte 360°:

(1) Complint UNA de les DOS CONDICIONS següents, la comissió de manteniment del Compte 360° serà de 0 € / trimestre:

 • 1) Condició 1 per a comissió de manteniment 0 €: tindre domiciliat en el Compte 360° un dels havers admesos en el Compte 360° (HA360) i complir dos de les vinculacions addicionals del Compte 360° (VA360), que impliquen mantindre productes contractats per qualsevol dels titulars sobre el Compte 360°.
 • 2) Condició 2 per a comissió de manteniment 0 €: que qualsevol dels titulars del compte siga soci de l'entitat i mantinga subscrites aportacions per un saldo mitjà trimestral ≥ a 1.000 €.

Tota la informació que necessites per a la remuneració del Compte 360°:

(2) Per a remunerar el saldo del Compte 360°, han de complir-se simultàniament estes dos condicions per a la remuneració:

 • 1) Condició 1 per a la remuneració: tindre domiciliat en el Compte 360° un dels havers admesos en el Compte 360° (HA360).
 • 2) Condició 2 per a la remuneració: que qualsevol dels titulars del compte siga soci de l'Entitat i mantinga subscrites aportacions per un saldo mitjà trimestral ≥ a 1.000 €.

I, a més, serà necessari complir tots els requisits següents:

 • Tindre contractada i activa una targeta de crèdit Cajamar Consum, Visa Classic, Visa Business, Mastercard Estàndard o Mastercard Professional.
 • Tindre contractada la Banca Electrònica.
 • Que el saldo del compte 360° siga superior a 1.000 € (els dies amb saldo inferior no tindran remuneració).

Si es complixen les dos condicions de vinculació per a la remuneració i tots els requisits, la remuneració dels saldos diaris és:

 • Els comptes amb saldos diaris entre 1.000 € i 12.000 €, es remuneraran 0,25% TIN (0,25% TAE) per tot el saldo diari des del primer cèntim. TAE calculat per a un compte amb saldo creditor diari de 3.000 € i complint les condicions.
 • TAE 0,25% per a un TIN: 0,25%: Liquidació trimestral d'interessos. La remuneració bruta del 31/12/2018 al 31/03/2019 és de 1,85 € per a un supòsit de saldo diari de 3.000 euros constants durant el període.

I si, a més, es complixen dos de les vinculacions addicionals del Compte 360° (VA360), la remuneració dels saldos diaris seria la següent:

 • Els comptes amb saldos diaris entre 1.000 € i 3.000 €, es remuneraran 0,25% TIN (0,25% TAE) per tot el saldo diari des del primer cèntim. TAE calculat per a un compte amb saldo creditor diari de 3.000 € i complint les condicions.
 • TAE 0,25% per a un TIN: 0,25%: Liquidació trimestral d'interessos. La remuneració bruta del 31/12/2018 al 31/03/2019 és de 1,85 € per a un supòsit de saldo diari de 3.000 euros constants durant el període.
 • Els comptes amb saldos diaris entre 3.000,01 € i 12.000 € es remuneraran a 3,00% TIN (3,04% TAE) per tot el saldo diari des del primer cèntim. TAE calculat per a un compte amb saldo creditor diari de 12.000 € i complint les condicions.
 • TAE 3,03% per a un TIN: 3,00%: Liquidació trimestral d'interessos. La remuneració bruta del 31/12/2018 al 31/03/2019 és de 88,77 € per a un supòsit de saldo diari de 12.000 euros constants durant el període.

(HA360) Havers admesos en el Compte 360°:

 • Nòmina mensual mínima de 645,30 € (rebuda per mitjà de domiciliació periòdica directa del Centre Pagador).
 • Ingressos recurrents equiparables a la percepció de Nòmina amb 645,30 € d'import mínim mensual (no computen els ingressos en efectiu)(*)
 • Pensió mensual mínima de 300 €.
 • Rebut d'autònoms o de Mutualitat de Previsió Social sense import mínim.
 • Ajudes PAC amb 3.000 € d'import mínim en els 12 mesos anteriors.
(*) Ingressos recurrents per un import mínim mensual de 645,30 €. Es consideren ingressos recurrents els xecs nòmina o transferències emeses pel pagador. En queden exclosos els ingressos en efectiu i els autotraspassos o les autotransferències.

(VA360) Vinculacions addicionals del Compte 360° impliquen mantindre contractats sobre el Compte 360°, per qualsevol dels titulars:

 • 1. Aportacions a Plans de Pensions (PP) o Plans de Previsió Assegurats (PPA), per una quantia igual o superior a 600 euros. (**),(***)
 • 2. Contractació o tinença d'una Assegurança de Vida Risc, amb un capital mínim garantit de 50.000 euros.
 • 3. Contractació o tinença d'una Assegurança de Llar, amb una prima de rebut anual mínima de 190 euros. (***)
 • 4. Contractació o tinença d'una Assegurança de Decessos, amb una prima de rebut anual mínima de 190 euros. (***)
 • 5. Contractació o tinença d'una Assegurança d'Incapacitat Laboral Transitòria, amb una prima de rebut anual mínima de 200 euros. (***)
 • 6. Manteniments d'un saldo mitjà igual o superior a 10.000 euros en fons d'inversió en els 3 mesos anteriors a la liquidació. (**)
 • 7. Compres en comerços amb targeta de Crèdit, realitzades per qualsevol titular del compte (import ≥ 2.400 €/any).(***)

Les vinculacions han de complir-se amb un sol contracte d'un dels titulars del compte. Les aportacions a PP o PPA sí que es poden sumar als contractes sempre que siguen del mateix titular.

(**) Les aportacions a Plans de Pensions i Plans de Previsió Assegurada, i els traspassos externs de Fons d'Inversió per als quals s'hagen sol·licitat regals o bonificacions vinculats a les campanyes promocionals que realitza l'ENTITAT, no són vàlides com a vinculació.
(***) L'import indicat s'ha de complir en els 12 mesos anteriors a la data de liquidació o l'equivalent prorratejat al període liquidat.