Global Account Cajamar

Compte a la vista per a estrangers residents i no-residents


loader Cargando...

Compte a la vista per a estrangers residents i no-residents

1 / 6

Este número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc

Cajamar Caja Rural està adherit al Fons de Garantia Espanyol de Depòsits d'Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment per este Fons és de 100.000 euros per depositant

Compte a la vista destinat a persones físiques estrangeres residents i no residents.

Fiscalitat:

Els interessos generats per este depòsit es consideren rendiments del capital mobiliari i estan subjectes a retenció fiscal, segons la normativa fiscal vigent.

Característiques:

  • Es pot sol·licitar la targeta Servired gratuïta durant el primer any.