Alfa depòsit

Depòsits


loader Cargando...

Depòsits

1 / 6

Este número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc

Cajamar Caja Rural està adherit al Fons de Garantia Espanyol de Depòsits d'Entitats de Crèdit. La quantitat màxima garantida actualment per este Fons és de 100.000 euros per depositant

El reembossament, rescat o la devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions

És un depòsit amb una rendibilitat fixa garantida i del qual es recupera el 100% del capital en el moment que venç. Es pot fixar lliurement i amb tota la flexibilitat, per al període que es vullga, des d'un dia fins a 365 dies des de l'obertura.

  • Abonament d'interessos en el moment que vença.
  • Mínim: 600 euros, i múltiples de 200 euros.
  • No es pot renovar després de véncer.
  • Se'n permet la cancel·lació anticipada (*).

Fiscalitat:

Els interessos generats per este depòsit es consideren rendiments del capital mobiliari i estan subjectes a retenció fiscal, segons la normativa fiscal vigent.

A destacar

Rendibilitat garantida i lliure elecció de la data de venciment, sense riscos per a la inversió. Disposa de liquiditat, cosa que permet cancel·lar-lo de forma anticipada.

(*) La penalització si es cancel·la de forma anticipada és del 2,00% sobre el capital, aplicable sobre el període més avantatjós per al client: des de l'obertura fins a la cancel·lació, o des de la cancel·lació fins al venciment. L'import no pot superar els interessos generats (tant si s'han cobrat com si no). Si es cancel·la el depòsit de forma anticipada quan encara no hagen transcorregut 28 dies després d'obrir-lo, no es practicarà cap tipus de liquidació d'interessos.

Més informació
(en espanyol)

¿Et queden dubtes?, omple el següent formulari i te les resoldrem.

Simulador de depósito a…

Utilice nuestros simuladores para calcular sus beneficios.