Pla d'Estalvi Destinació Segura / Pla d'Estalvi JOVE

Assegurances d'estalvi


loader Cargando...

Assegurances d'estalvi

1 / 6

Este número és indicatiu del risc del producte, sent 1/6 indicatiu de menor risc i 6/6 de major risc

El reembossament, rescat o la devolució anticipada d'una part o de tot el principal invertit estan subjectes a comissions o penalitzacions

Llum verda per a estalviar, a la teua manera!

Assegurança d’Estalvi a mitjà i llarg termini de primes periòdiques, contractada amb CAJAMAR Vida, SA, de Seguros y Reaseguros, que et permet estalviar a poc a poc i amb una rendibilitat variable addicional en forma de Participació en Beneficis.

De manera planificada, amb la periodicitat i l’import de les aportacions que et convinguen, i amb la duració des de 6 anys i fins que l’assegurat complisca 70 anys. Amb la possibilitat de suspendre-la (reducció) a partir del primer any, així com modificar l’import i la periodicitat de les aportacions periòdiques en cada any natural o, si és el cas, disposar totalment del capital acumulat;.

Quanties mínimes d’aportació:

  • Cas d’aportació periòdica: mínim 30 €/mes, o equivalent.

En Cajamar Caja Rural també disposem d’un producte específic dirigit a xiquets (de 0 a 17 anys) amb una aportació periòdica mínima de 40 €/mes.

Fiscalitat:

Cal distingir dos supòsits:

  • 1.- El capital addicional percebut al venciment (o en el rescat anticipat) es considera rendiment de capital mobiliari, s’integra en la Renda de l’Estalvi.
  • 2.- Capital percebut pels beneficiaris en cas de defunció: Les quantitats percebudes pels beneficiaris, que s’adquirisquen per herència o llegat, quedaran subjectes a l’Impost sobre Successions i Donacions. La quantia de la liquidació es determinarà segons el grau de parentiu amb l’assegurat i el patrimoni preexistent del beneficiari.

Cal destacar:

Rendibilitat totalment garantida, ideal per a clients conservadors que no vullguen assumir risc; amb possibilitat de rescat anticipat en cas de necessitat; planificació que permet un estalvi a mitjà i llarg termini i flexible per a decidir com fer-ho.

Assegurances contractades amb CAJAMAR VIDA, S.A., de Seguros y Reaseguros, a través de CAJAMAR INTERMEDIADORA Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.L.(CIF: B04428223), inscrit en la D.G.S. i F.P. amb clau administrativa núm. OV0014, amb assegurança de Responsabilitat Civil concertada, d'acord amb l'art. 21, punt 3, apartat h), de la Llei 26/2006, de 17 de juliol.
Consulteu en www.grupocooperativocajamar.es/aseguradoras les asseguradores amb les quals l'operador de banca-assegurances vinculat manté contracte d'agència.

Més informació
(in Spanish)

¿Et queden dubtes?, omple el següent formulari i te les resoldrem.