Rendes Vitalícies Garantides

loader Cargando...

Assegurances d'estalvi

Producte d’Estalvi de Prima Única, per a clients entre 55 i 80 anys, que durant tota la vida paga una renda mensual mínima garantida i, a la defunció del titular, paga als beneficiaris la prima aportada més una quantitat addicional, es contracta amb CAJAMAR Vida, SA, de Seguros y Reaseguros, i té excel·lents avantatges fiscals.

Alta rendibilitat prefixada en el moment de la contractació, la qual depén de l’edat i el sexe de l’assegurat.

Primes:

Mínima de 30.000 € i màxima de 600.000 €.

A partir del primer any es permet, encara que no és recomanable, sobretot des del punt de vista fiscal, el rescat total (amb cost fiscal i possibilitat de pèrdua de capital) o parcial (amb un mínim de 6.000 € i màxim del 70% de la prima única).

En Cajamar Caja Rural també disposem de productes de rendes temporals amb una excel·lent rendibilitat i fiscalitat.

Fiscalitat:

  • 1. Les rendes vitalícies gaudixen d’un tracte fiscal preferent amb una reducció fiscal segons l’edat del perceptor en el moment de la contractació. La part de renda que tributa s’integra en la part de la base imposable, anomenada base de l’estalvi.
  • 2. Capital percebut pels beneficiaris en cas de defunció: Les quantitats percebudes pels beneficiaris, que s’adquirisquen per herència o llegat, quedaran subjectes a l’Impost sobre Successions i Donacions. La quantia de la liquidació es determinarà segons el grau de parentiu amb l’assegurat i el patrimoni preexistent del beneficiari.
  • 3. En cas de rescat, l’assegurat ha de declarar a Hisenda les quanties que havia deixat de declarar en virtut de l’avantatge fiscal que té este producte.

Cal destacar:

Rendibilitat garantida i dirigit a clients conservadors que no vullguen assumir risc; amb possibilitat de rescat i amb excel·lents avantatges fiscals.

Assegurances contractades amb CAJAMAR VIDA, S.A., de Seguros y Reaseguros, a través de CAJAMAR INTERMEDIADORA Operador de Banca-Seguros Vinculado, S.L.(CIF: B04428223), inscrit en la D.G.S. i F.P. amb clau administrativa núm. OV0014, amb assegurança de Responsabilitat Civil concertada, d'acord amb l'art. 21, punt 3, apartat h), de la Llei 26/2006, de 17 de juliol.

Més informació
(in Spanish)

¿Et queden dubtes?, omple el següent formulari i te les resoldrem.