logo grupo

Bestreta pensió

A partir del dia 25 de cada mes (o el dia següent hàbil), els pensionistes poden anticipar la seua pensió de l'Institut Nacional de la Seguretat Social i de l'Institut Social de la Marina, que s'abonarà en el seu compte.