Credi-Anticipo

loader Cargando...

Préstecs personals

Finalitat: Avançar l'import de la devolució de la seva declaració de la renda.

Import màxim: Fins el 90% de l'import a retornar (màxim 12.000€).

Terminis màxims: Fins a la data de percepció de l'import a retornar per Hisenda. (màxims 10 mesos)

Sense tipus d'interès

Comissions: obertura.

Forma de pagament: Fins a la data de percepció de l'import a retornar per Hisenda, amb liquidació dels interessos meritats a aquesta data.

Oferta vàlida fins a 31/12/2015, per a Declaracions de la Renda presentades l'any en curs i procedents de l'exercici econòmic 2014. Finançament subjecte als requisits de concessió de riscos de l'entitat.