Assegurança d'ús fraudulent

loader Cargando...

Targeta Global Card

OBJECTE D'ASSEGURANÇA:

L'assegurança cobrix les pèrdues econòmiques patides pels titulars de la targeta com a conseqüència dels càrrecs produïts contra ells pel seu ús fraudulent de la mateixa, segons els següents casos:

FALSIFICACIÓ DE TARGETA:

Pèrdues econòmiques patides per l'ús de targetes falsificades per qualsevol persona no autoritzada, per a:

  • Obtindre divises, monedes, bitllets, xecs de viatge, ordes de pagament, girs o qualsevol promesa, orde o instrucció escrita similar de pagament d'una quantitat específica del titular.
  • La compra o arrendament de béns i servicis.

PÈRDUA, ROBATORI O SOSTRACCIÓ DE TARGETA:

Pèrdues econòmiques patides per l'ús fraudulent de targetes perdudes, robades o sostretes per qualsevol persona no autoritzada, per a:

  • Obtindre divises, monedes, bitllets, xecs de viatge, ordes de pagament, girs o qualsevol promesa, orde o instrucció escrita similar de pagament d'una quantitat específica del titular.
  • La compra o arrendament de béns i servicis.

Es considerarà que constituïx un sol i únic sinistre el conjunt de tots els usos fraudulents consecutius a la pèrdua o sostracció de la targeta.

L'import de les pèrdues patides pel titular fins a un màxim de 6.000,00 euros i sempre que aquestes superen una franquícia de 30,00 Euros.

Si necessita més informació, pot adreçar-se a qualsevol Oficina Cajamar Caja Rural o telefonar a Atenció al Client  902 20 60 20.